Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra Toán 6 – số 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Dự án phát triển GD THCS II
Người gửi: Đỗ Mạnh Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:54' 03-10-2008
Dung lượng: 166.5 KB
Số lượt tải: 1141
Số lượt thích: 0 người
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..
Lớp :……………Trường:
……………………………………………..

KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC : 05-06

Ngày:……………………………………………...
SỐ THỨ TỰ

MÔN : TOÁN 6
Thời gian làm bài :90 phút
Số ký danh


Chữ ký Giám thị 1
Chữ ký Giám thị 2
SỐ MẬT MÃ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐIỂM BÀI KIỂM TRAChữ ký Giám khảo 1
Chữ ký Giám khảo 2
Số mật mã:

-----------------------
Số thứ tự:

-----------------------ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN 6 NĂM HỌC 2005 – 2006

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : (2đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số đối của số  là :


Câu 2: Trong các cặp số sau, cặp số gồm 2 số là nghịch đảo của nhau là :
A. 1,3 và 3,1 ; B.  và  ; C. – 0,2 và – 5 ; D. 1 và –1

Câu 3: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức đúng là :

Câu 4: Trong các phân số  , phân số nhỏ nhất là :


Câu 5: Cho x là số nguyên âm và thỏa mãn đẳng thức . Khi đó x bằng :
A. 6 ; B. 36 ; C. -18 ; D. –6

Câu 6: Tính giá trị của biểu thức A = –10 – (–10) + (75)0 . (–1)3 + (–2)3 : (–2)
A. 3 ; B. –24 ; C. –9 ; D. 5

Câu 7: Với hai góc phụ nhau, nếu một góc có số đo 800 thì góc còn lại có số đo bằng :
A. 100 ; B. 400 ; C. 900 ; D. 1000

Câu 8: Hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng 6cm là :
A. Hình tròn tâm O có bán kính 6cm ; B. Hình tròn tâm O có bán kính 3cm
C. Đường tròn tâm O có bán kính 6cm ; D. Đường tròn tâm O có bán kính 3cm


THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (8đ)
Bài 1: (3 điểm) Tính :

Bài 2: (2,5 điểm)
a). Tìm x biết rằng 
b). Tìm x biết rằng 
c). Tìm tất cả các số nguyên x, biết rằng 
Bài 3: (0,75 điểm) Tính :

 (tổng này có 2005 số hạng)
Bài 4: (1,75 điểm)
Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Ot sao cho .
a). Tính số đo của góc xOt.
b). Trên nửa mặt phẳng bờ xy chứa tia Ot, vẽ tia Om sao cho . Tia Ot có phải là tia phân giác của góc yOm không ? Vì sao ?
BÀI LÀM


THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 6 HK2 (2005-2006)

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2đ)
Trả lời đúng mỗi câu được 0.25 điểm , sai không được điểm.
1
2
3
4
5
6
7
8

A
C
B
D
D
A
A
C


PHẦN TỰ LUẬN: (8đ)

BÀI

NỘI DUNG
ĐIỂM

1
(3đ)
a


. Thực hiện đúng QĐM
. Có kết quả 
0,5đ

0,5đ


b
. 
. Thực hiện đúng các phép tính còn lại và có kết quả –16
0,5đ

0,
 
Gửi ý kiến