Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đê thi công nghê 7-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Minh Ngà
Ngày gửi: 13h:44' 02-05-2012
Dung lượng: 77.5 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:……………………….. KIỂM TRA HỌC KÌ II
Điểm

Lớp………………… Môn Công nghệ 7

( Thời gian làm bài: 45’)
Đề bài
Phần một: Trắc nghiệm
Câu 1: (1,5 điểm) Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau thể hiện mục đích chăm sóc rừng sau khi trồng:
Chăm sóc………..………để tạo môi trường ………… ………………….cho cây trồng …………………….và…………………………; có……………sống cao.
Câu 2: (1,5 điểm) Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:
a, Chọn phối cùng giống …………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….
b, Chọn phối khác giống ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….
Câu 3: (1 điểm) Chọn ý đúng trong các câu sau:
a, Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc ĐV, TV, chất khoáng
b, Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc ĐV, chất khoáng, vitamin
c, Thức ăn vật nuôi phù hợp đặc điểm tiếu hoá.

Phần hai Tự luận
Câu 4:(2 điểm) Nêu vai trò và nhiệm vụ của nghành chăn nuôi nước ta?
Câu 5:(2 điểm) Hãy cho biết làm thế nào để nhân giống vật nuôi thuần chủng đạt kết quả?
Câu 6:(2 điểm) Nêu thành phần đặc điểm của thức ăn vật nuôi? Cho ví dụ minh họa?
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..Họ và tên:……………………….. KIỂM TRA :45’
Lớp………………… Môn Công nghệ 6

Đề bài
Phần i: Trắc nghiệm
Câu 1: (2 điểm)
Hãy điền các cụm từ sau (Phối hợp, hợp lí, trang phục này, khác) vào chỗ trống để hoàn thiện câu thể hiện bí quyết về cách phối hợp trang phục.

“ mặco của bộ ………… …aó với quần hoặc váy của bộ trang phục…………một cách…………………,Có tính thẩm mỹ
Câu 2: (2 điểm)
Em hãy nêu khái niệm về trang phục:

Trang phục baogồm …………………….và…………………..như……………v.v. Trong đó áo quần là những vật dụng quan trọng nhất.

Phần ii: Tự luận
Câu 3: (3 điểm) Hãy nêu các bước thực hành làm một sản phẩm đơn giản và nêu những điều cần chú ý khi thực hành làm sản phẩm đó?
Câu 4:(3 điểm )
Hãy vẽ mảmh (1) chi tiết của vỏ gối HCN:
Có kích thước 15cm x 10cm ( có trang trí)
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………Họ và tên:……………………….. KIỂM TRA :45’
Lớp………………… Môn Công nghệ 8

Đề bài
Phần một: Trắc nghiệm
Câu 1: (1,5 điểm) Điền vào chỗ trống(…) để hoàn thiện câu sau thể hiện các khái niệm:
A, Hình hộp chữ nhật……………………………..
B, Hình lăng trụ đều ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
C,Hình chóp đều
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: (1,5 điểm) Điền vào chỗ trống (…)để hoàn thành câu sau:
a, Hình lăng trụ khi quay…………………………………………………………………. ………………………………………………………ta được hình trụ.
b, Khi quay……… ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………ta được hình nón.
c.Khi quay……………………………………………………………………………………
………………………………………………………...ta được hình cầu.
Phần hai Tự luận:


Câu 3: (2 điểm)
hình nón chiều cao h, đường kính d
hãy vẽ 3 hình chiếu của hình nón
trên một mặt phẳng chiếu?


Câu 4:(4 điểm)
Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp
và những nội dung cần hiểu ?
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….


Họ và tên:……………………….. KIỂM TRA :45’
Lớp………………… Môn Công nghệ 8

Đề bài
Phần một: Trắc nghiệm
Câu 1: (1,5 điểm) Điền vào chỗ trống(…) để hoàn thiện câu sau :
A, Chi ti……………………………..
B, Hình lăng trụ đều ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
C,Hình chóp đều
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: (1,5 điểm) Điền vào chỗ
 
Gửi ý kiến