Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI KSCL TOÁN 7 CUỐI NĂM- NĂM HỌC 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày gửi: 22h:53' 09-05-2012
Dung lượng: 144.0 KB
Số lượt tải: 528
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT NGHI LỘC
TRƯỜNG THCS NGHI KIỀU
ĐỀ THI KSCL CUỐI NĂM – NĂM HỌC 2011-2012
Môn thi: Toán 7
Thời gian làm bài 60 phút


Câu 1 (2,5đ): a) Thực hiện phép tính: ;
b) Tìm x biết: 
Câu 2 (3,0đ): Cho hai đa thức:
P() = ;
Q() = 
a. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm của biến.
b. Tính đa thức H(x) = P() + Q() và G(x) = P()– Q().
c. Tìm nghiệm của đa thức G(x)
Câu 3 (3,5đ): Cho tam giác ABC cân tại A với đường trung tuyến AH .
a) Chứng minh : 
b) Chứng minh : .
c) Biết AB = AC = 13cm; BC = 10 cm. Hãy tính độ dài đường trung tuyến AH.
Câu 4 (1,0đ): Chứng minh với mọi n nguyên, n 1 thì: 3n+3-2n+2+3n-2n chia hết cho 10

----------Hết -----------
PHÒNG GD&ĐT NGHI LỘC
TRƯỜNG THCS NGHI KIỀU
ĐỀ THI KSCL CUỐI NĂM – NĂM HỌC 2011-2012
Môn thi: Toán 7
Thời gian làm bài 60 phút


Câu 1 (2,5đ): a) Thực hiện phép tính: ;
b) Tìm x biết: 
Câu 2 (3,0đ): Cho hai đa thức:
P() = ;
Q() = 
a. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm của biến.
b. Tính đa thức H(x) = P() + Q() và G(x) = P()– Q().
c. Tìm nghiệm của đa thức G(x)
Câu 3 (3,5đ): Cho tam giác ABC cân tại A với đường trung tuyến AH .
a) Chứng minh : 
b) Chứng minh : .
c) Biết AB = AC = 13cm; BC = 10 cm. Hãy tính độ dài đường trung tuyến AH.
Câu 4 (1,0đ): Chứng minh với mọi n nguyên, n 1 thì: 3n+3-2n+2+3n-2n chia hết cho 10

----------Hết -----------
HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 7
Câu
Nội dung
Điểm

1
a) (1,5đ) = 
= 1 + 3 = 4
0.75đ

0.75đ


b) 
. Vậy giá trị cần tìm x = 1
0.5đ


0.5đ

2
a) Sắp xếp được P() = 
Q() = 
0.5đ
0.5đ


b) H(x) = P() + Q() + 
= 
G(x) = P()– Q()- 
= 2x - 4

0.5đ


0.5đ


c) G(x) = 0 

0.5đ
0.5đ

3
-Vẽ hình viết đúng GT,KL

0.5đ


a) Xét và có: 
AH là cạnh chung
AB = AC (gt)
HB = HC (gt)
( (AHB = (AHC ( c-c-c )

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ


b) Ta có: (AHB = (AHC (cmt)
( 
Mà : (vì kề bù)
 == 90o. Vậy: 
0,25đ
0,25đ
0,25đ


0,25đ


c) Ta có: BH = CH = .10 = 5(cm) .
Áp dụng định lí Pitago vào ( vuông AHB ta có:

Vậy AH=12(cm)

0,25đ


0,25đ

0.25đ
0.25đ

4
Ta có 3n+3 - 2n+2 + 3n - 2n = 3n(33 + 1) – 2n(22 + 1)
= 10.3n – 2n-1.2.5 = 10(3n – 2n-1) 10 với mọi giá trị n 
Vậy 3n+3 - 2n+2 + 3n - 2n chia hết cho 10 với mọi giá trị của n
 
Gửi ý kiến