Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ktra 1 tiết công nghệ 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày gửi: 09h:51' 15-05-2012
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 2039
Số lượt thích: 1 người (Biện Hà Uyên)

Đề Kiểm tra kỳ
Môn : Công nghệ- lớp 7
Thời gian: 45 phút

Ma trận

Mức độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL


1. Đất trồng
1

0,25

1

12
1,25

2. Phân Bón
1

0,25

1

1
1

1


3

2,25

3. Giống cây trồng

1

21

2
2

4

4. Phòng trừ sâu bệnh hại

1

2
1

2

4. Kỹ thuật gieo trồng
1

0,5

1

0,5

 Tổng
4

3
3

3
2

4
9

10

Họ và tên : ....................................
Lớp : ..........
Kiểm tra
Môn: công nghệ lớp 7
Thời gian 45`
bài

I. Trắc nghiệm ( 3 điểm)
Câu 1. Đất trồng là gì?
A. Kho dự trữ thức ăn của cây .
B. Do đá núi mủn ra, cây nào cũng sống được.
C. Lớp bề mặt tơi xốp của trái đất có khả năng sản xuất ra sản phẩm cây trồng.
D. Lớp đá xốp trên bề mặt trái đất.

Câu 2. Phân đạm có đặc điểm gì?
A. Chứa nhiều chất dinh dưỡng .
B. Dễ hoà tan trong nước .
C. Khó vận chuyển, bảo quản .
D. Không hoà tan trong nước .

Câu 3. Hãy chọn cụm từ đã cho điền vào chỗ trống của các câu sau để được câu trả lời đúng.

cây hoang dại dọn cỏ ở gốc cây
cây bị sâu bệnh cây yếu

1. Phát quang nhằm chặt bỏ ........................
2. Làm cỏ để ........................, loại bỏ........................
Câu 4:
Em hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống để nói lên vai trò của ngành trồng trọt đối với nền kinh tế.
- Cung cấp
- Cung cấp
- Cung cấp
- Cung cấp

Câu 5: Em hãy dùng những cụm từ thích hợp nhất ở cột B đề hoàn thành mỗi câu ở cột A.

Cột A
Cột B

1- Cày sâu bừa kỹ, bón phân hữu cơ
2- Làm ruộng bậc thang
3- Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.
4- Bón vôi
a) áp dụng cho vùng đất dốc, đồi núi hạn chế sói mòn, rửa trôi.
b) áp dụng cho đất có tầng mỏng Nghèo dinh dưỡng.
c) áp dụng cho đất nhiễm phèn
d) áp dụng với đất mặn.
e) cho đất chua.


II. Tự luận ( 7 điểm)

Câu 1: Để có hạt giống cây trồng tốt ta cần có những điều kiện gì ?
Câu 2: Sử dụng thuốc trừ sâu ảnh hưởng đến môi trường, con người và sinh vật khác như thế nào ?
Câu 3:Hãy nêu tác hại của sâu, bệnh ? và nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại ?
Câu 4:
- Muốn có giống cây trồng tốt cần đạt những tiêu chí gì ?
- Thế nào là t
Avatar

Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hoàng Anh - 0982124899)
  • (Đỗ Mạnh Hà - 0985826266)
  • (Nguyễn Lương Hùng)

ktra 1 tiết công nghệ 7Không biết ngượng

 
Gửi ý kiến