Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề ĐH 11-12.TPhu.Đà Nẵng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng
Ngày gửi: 22h:24' 31-05-2012
Dung lượng: 173.0 KB
Số lượt tải: 245
Số lượt thích: 0 người
THI THỬ ĐH&CĐ NĂM 2011-2012
LẦN 4

THỜI GIAN LÀM BÀI 90 PHÚT
Điểm: ..................


Câu 1: Hỗn hợp (X) gồm Fe, Cu và Ag. Cho (X) vào dung dịch (Y) (chỉ chứa một chất tan duy nhất), khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc, chỉ thu được Ag và nhiều hơn lượng Ag có trong (X). Dung dịch (Y) chứa chất
A. AgNO3 B. HNO3 C. Fe(NO3)3 D. Fe2(SO4)3
Câu 2: Cho 5,9 gam amin đơn chức (Z) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9,55 gam muối. Số công thức cấu tạo của (Z) tác dụng với HNO2 tạo ra khí N2
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2
Câu 3: Cho 4,8 gam Mg và 4 gam MgO tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng, nóng thu được 179,2 ml khí ( đo ở đktc). Cô cạn dung dịch thu được 47,6 gam chất rắn khan. Công thức của khí trên là:
A. N2O B. NO2 C. N2 D. NO
Câu 4: Cho sơ đồ: . Màu của dung dịch (A) và (B) lần lượt là:
A. Vàng, không màu B. Vàng, da cam C. Da cam, vàng D. Da cam, không màu
Câu 5: (D) là một tetrapeptit cấu tạo từ alanin. Thủy phân d gam (D) trong môi trường axit thu được a mol tripeptit; b mol đipeptit và c mol alanin. Mối liên hệ giữa d, a, b và c là
A. B. 
C. D. 
Câu 6: Cho hỗn hợp hơi gồm HCHO (x mol) và C2H2 (y mol) tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được kết tủa. Cho kết tủa này vào dung dịch HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng còn lại m gam chất không tan. Mối liên hệ giữa x, y và m
A. B. 
C. D. 
Câu 7: Thể tích dung dịch H2SO4 0,1M cần để trung hòa hoàn toàn 5,9 gam hỗn hợp gồm propyl amin, etylmetyl amin và trimetyl amin là
A. 1L B. 2L C. 0,5L D. 0,25L
Câu 8: Cho suất điện động chuẩn các pin điện hoá: Eo(Ni-X) = 0,12V; Eo(Y-Ni) = 0,02V; Eo(Ni-Z) = 0,6V. Suất điện động chuẩn của pin Eo(Y-X) có giá trị là
A. 0,62V. B. 0,72V. C. 0,74V. D. 0,14V.
Câu 9: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol Fe, y mol Cr và z mol CuO bằng dung dịch HNO3, toàn bộ lượng khí NO thu được đem oxi hóa thành NO2 rồi chuyển hết thành HNO3. Số mol khí oxi đã tham gia vào các quá trình trên là
A. B. C. D. 
Câu 10: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: xiclopropan (A1) (A2) (A3)
Biết (A1), (A2) và (A3) là các chất hữu cơ. Nhận xét đúng
A. (A1) có tên 1,2-dibrom propan. B. (A1) tác dụng với Ba(OH)2 theo tỉ lệ 1:2
C. (A3) là hợp chất hữu cơ đa chức. D. a mol (A3) tác dụng AgNO3/NH3 tạo 2a mol Ag
Câu 11: Cho từ từ 1L dung dịch H2SO4 vào dung dịch chứa 0,2 mol Na2CO3 và 0,1 mol NaHCO3 thu được khí 2,24L khí CO2 và dung dịch (G). Cho Ba(OH)2 dư vào (G) thu được m gam kết tủa. Vậy nồng độ mol/L của dung dịch H2SO4 và giá trị của m là:
A. 0,3M và 39,4 B. 0,15M và 39,4 C. 0,3M và 74,35 D. 0,15M và 74,35
Câu 12: Hợp chất (X) có CTPT C2H7O3N, đun nóng 0,1 mol (X) với NaOH vừa đủ được dung dịch (Y) chứa muối hidrocacbonat và khí (Z) làm quì
No_avatar

de hay , co cau bt !! thanks ban

No_avatar

Chào anh Hoàng, em yêu anh nhất! Khi nào ra Đà Nẵng em sẽ ghé thăm anh. Àh, thằng Đomino khỏe ko anh?

 
Gửi ý kiến