Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đáp án cuộc Thi "Tìm hiểu về môi trường"

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hàn Văn Hoạt (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:35' 13-06-2012
Dung lượng: 183.0 KB
Số lượt tải: 978
Số lượt thích: 0 người
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
HUYỆN THIỆU HOÁ
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC


Số: 30 /KH - CĐGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Hoá, ngày 05 tháng 06 năm 2012


KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi viết"Tìm hiểu về môi trường"
trong cán bộ giáo viên năm 2012

Thực hiện kế hoạch số 204/KH-LĐLĐ ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hoá về Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu về môi trường" trong CNVC-LĐ năm 2012, Ban Thường vụ CĐGD huyện Thiệu Hoá xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu về môi trường" trong cán bộ giáo viên năm 2012 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đông đảo cán bộ giáo viên, đoàn viên công đoàn có nhận thức đúng đắn về môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
- Thông qua cuộc thi giúp cán bộ giáo viên, đoàn viên công đoàn hiểu rõ tầm quan trọng của môi trường, tác hại của môi trường bị ô nhiễm đối với sự phát triển kinh tế, đời sống xã hội...
II. NỘI DUNG CUỘC THI;
1. Tìm hiểu về môi trường sống, môi trường lao động. Các chính sách về môi trường.
2. Ý tưởng của cá nhân về các giải pháp bảo vệ môi trường và các kiến nghị, đề xuất. (Có bộ câu hỏi kèm theo)
III. THỂ LỆ CUỘC THI:
1. Tên cuộc thi: "Tìm hiểu về môi trường"
2. Đối tượng dự thi:
Cán bộ giáo viên - Đoàn viên công đoàn đang công tác tại các trường Mn, TH, THCS và TTGDTX trong huyện.
3. Cách thức tiến hành cuộc thi:
- Mỗi người được gửi 01 bài dự thi tại công đoàn cấp mình đang sinh hoạt, công tác. Bài thi viết tay hoặc đánh máy vi tính trên giấy A4 ( không thu bài pôtô coppi) .
- Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác.
- Công đoàn Giáo dục và công đoàn các trường thành lập ban chỉ đạo cuuộc thi, triển khai kế hoạch cuộc thi đến toàn thể cán bộ, giáo viên để chấm, chọn bài gửi lên công đoàn cấp trên.
4. Thời gian tiến hành cuộc thi:
Công đoàn các trường học triển khai kế hoạch này và phát động cuộc thi từ ngày 6/6/2012, tổ chức chấm và chọn bài dự thi có chất lượng cao về công đoàn giáo dục chậm nhất vào ngày 22/6/2012.
Số lượng bài thi gửi về CĐGD huyện quy định như sau:
CĐ các trường có từ 30 đoàn viên trở lên gửi 03 bài, các đơn vị còn lại gửi 02 bài.
CĐGD sẽ chấm và chọn 20 bài xuất sắc nhất gửi về LĐLĐ huyện, LĐLĐ huyện sẽ chấm và chon 05 bài xuất sắc đi tỉnh.
IV. GIẢI THƯỞNG: (Giải tỉnh)
1. Tập thể:
+ 01 giải nhất: 2.000.000đ
+02 giải nhì: 1.500.000đ
+ 03 giải ba: 1.000.000đ
+ 05 giải khuyến khích: 500.000đ
2. Cá nhân:
+ 01 giải nhất: 2.000.000đ
+02 giải nhì: 1.500.000đ
+ 03 giải ba: 1.000.000đ
+ 15 giải khuyến khích: 500.000đ
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Công đoàn Giáo dục: Thành lập ban chỉ đạo, Ban giám khảo cuộc thi
2. Công đoàn các trường Mn, TH, THCS và TTGDTX: Báo cáo với cấp uỷ, thống nhất với hiệu trưởng, tuỳ điều kiện cụ thể để phát động, tổ chức cuộc thi, chấm chọn bài gửi về CĐGD huyện đúng số lượng và thời gian quy định (ngày 22/6/2012).
Trong quá trình triển khai, thực hiện có gì chưa rõ phản ánh về CĐGD huyện để được giải đáp.


Nơi nhận: TM.BAN THƯỜNG VỤ
- LĐLĐ huyện ;(Để báo cáo) CHỦ TỊCH
- Lãnh đạo PGD&ĐT; (Để phối hợp)
- Các đồng chí uỷ viên BCH CĐGD; (Để chỉ đạo)
- CĐ các trường MN, TH, THCS (đã ký)
và TTGDTX;(Để thực hiện)
- Lưu. Lê Thị Ngọc
CÂU HỎI CUỘC THI "TÌM HIỂU VỀ MÔI TRƯỜNG"
Câu1: Anh (chị) hãy nêu khái niệm về môi trường và những chức năng cơ bản của môi trường?
Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết những nhiệm vụ nào về bảo vệ
 
Gửi ý kiến