Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chuyen de BDHSG4 - Hinh hoc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Phương
Ngày gửi: 15h:54' 21-06-2012
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 484
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề 10: CHU VI DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH

Bài 1: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 96m. Nếu bớt chiều dài 8m, thêm chiều rộng 8m thì hình chữ nhật sẽ trở thành hình vuông. Tính chiều dài, chiều rộng mảnh đất?
Bài 1b: Một hình chữ nhật có chu vi 216m. Nếu tăng chiều rộng 9m, bớt chiều dài 9m thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó ?
Bài 2 :Một cái sân hình chữ nhật có chu vi 110m. Người ta tăng chiều rộng lên 5m thì sân trở thành hình vuông . Tính diện tích cái sân ban đầu.
Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 180 m nếu giảm chiều dài 10 m thì mảnh vườn trở thành mảnh vườn hình vuông .Tính diện tích mảnh vườn ban đầu .
Bài 4 (HGT4) : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 150 m .Nếu giảm chiều dài 10m và tăng chiều rộng 5m thì được một hình chữ nhật mới có chiều dài gấp 4 chiều rộng .Tính diện tích mảnh vườn.
Bài 2: a)Hinh nhật có chu vi 100m. Biết  chiều dài bằng  chiều rộng . Tính diện tích hình chữ nhật đó ?
b) Hinh nhật có chu vi 150m. Biết 3 lần chiều rộng bằng 2 lần chiều dài . Tính diện tích hình chữ nhật đó ?
Bài 3 (GA5): Một hình chữ nhật có chu vi 142m. Nếu tăng chiều dài 3 m và giảm chiều rộng 2m thì chiều daì gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.
Bài 4 : Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 45 m thì được hình chữ nhật mới có chiều dài vẫn gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.
Bài 5(GA5): : Ở trong một mảnh đất hình vuông người ta xây một cái bể cũng hình vuông. Diện tích phần đất còn lại là 216m2. Tính cạnh của mảnh đất, biết chu vi của mảnh đất gấp 5 lần chu vi cái bể?
Bài 6: (HGT4) Ba lần chu vi một hình chữ nhật bằng tám lần chiều dài của nó. Nếu tăng chiều rộng thêm 8m, giảm chiều dài đi 8m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông.
Bài 6: (NC4) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm bớt chiều rộng đi 2m để thêm vào chiều dài, thì lúc đó chiều dài sẽ gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích lúc đầu của mảnh
Bài 7: Một hình chữ nhật, nếu tăng chiều rộng để bằng chiều dài của nó thì diện tích tăng thêm 20m2, còn khi giảm chiều dài cho bằng chiều rộng thì diện tích giảm 16 m2. Tính diện tích hình chữ nhật
Bài 8:(TCL) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng . Nếu tăng chiều dài 5m và giảm chiều rộng 5 m thì diện tích giảm đi 225m2. Tính diện tích mảnh vườn.
Bài 9::(TCL) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng . Nếu tăng chiều rộng 15m và giảm chiều dài 15 m thì diện tích tăng thêm 1125m2 . Tính diện tích thửa ruộng ban đầu
Bài 10: :(TCL) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng ¼ chiều dài. Hãy tính diện tích khu vườn đó. Biết rằng nếu tăng chiều dài lên 3m và bớt chiều rộng đi 3m thì diện tích khu vườn sẽ hụt đi 81m2.
Bài 11: Một thửa đất HCN có chu vi gấp 8 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng 2m, giảm chiều dài 2m thì diện tích tăng thêm 160m2. Tính diện tích ban đầu
Bài 12 :Một hình chữ nhật có chu vi là 140 dm, chiều rộng bằng  chiều dài. Nối trung diểm của các cạnh hình chữ nhật đó ta được một một hình thoi. Tính diện tích hình thoi đó?
Bài 13: Một vườn trường HCN có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu mở thêm mỗi chiều 3m thì được một hình chữ nhật mới có diện tích lớn hơn diện tích vườn trường là 153m2
Bài 14: Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng dài. Nếu cắt bớt mỗi chiều đi 2cm thì diện tích mảnh bìa bị giảm đi 22 cm2 . ính diện tích mảnh bìa lúc đầu.
Bài 15: Một khu vườn HCN cóchiều dài 60m và chu vi gấp 5 lần chiều rộng. Người ta trồng cam, cứ 15m2 thì trồng được 2 cây. Hỏi người ta trồng được bao nhiêu cây cam?
Bài 16: Một mảnh vườn HCN có chiều dài hơn chiều rộng 68m, nếu ta bớt mỗi chiều đi 2m thì được một HCN mới có chu vi gấp 8 lần chiều rộng. Tính diện tích mảnh vườn lúc đầu.
Bài 17: Một mảnh vườn HCN có chu vi 320m và chu vi gấp 8 lần chiều rộng. Người ta dành 2/3 diện
 
Gửi ý kiến