Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

THI KSCL ĐẦU NĂM LỚP 8 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Huynh
Ngày gửi: 08h:02' 04-07-2012
Dung lượng: 248.5 KB
Số lượt tải: 6862
THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Môn : Toán 8 Thời gian: 60 phút.

Bài 1: Thu gọn, rồi tìm bậc của các đơn thức sau:
a) x2y3 .(xy) ; b) (2x3)3.(- 5xy2)
Bài 2: Cho 2 đa thức p(x) = 2x4 - 3x2 + x - ; Q(x) = x4 - x3 + x2 + 
a. Tính p(x) + Q(x) ; b. Tính p(x) – Q(x) ;
Bài 3 : a) Nhân dịp đầu năm trường tổ chức lao động trông cây. Ba lớp 8A, 8B, 8C đã trồng được 45 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng được, biết rằng số cây trồng được của lớp 8A, 8B, 8C thứ tự tỉ lệ với 2, 3, 4.
b) Cho tỉ lệ thức 
Chứng minh: 1)  2) 
Bài 4: Cho tam giác ABC ( AB < AC) có AM là phân giác của góc A.(M thuộc BC). Trên AC lấy D sao cho AD = AB.
a. Chứng minh: BM = MD
b. Gọi K là giao điểm của AB và DM .Chứng minh: (DAK = (BAC
c. Chứng minh : (AKC cân d. So sánh BM và CM.
-----------------------------------------------Hết-----------------------------------------------
THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Môn : Toán 8 Thời gian: 60 phút.


Bài 1: a) Thu gọn rồi tìm bậc của đơn thức sau : 
b) Cho hai đa thức 

1) Thu gọn A(x) và B(x) rồi sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến.
2) Tính A(x) + B(x); A(x) - B(x).
Bài 2: Ba đội công nhân làm 3 công việc có khối lượng như nhau. Thời gian hoàn thành công việc của đội I, II, III lần lượt là 3, 5, 6 ngày. Biờt đội II nhiều hơn đội III là 2 người và năng suất của mỗi công nhân là bằng nhau. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu công nhân ?
Bài 3: a) Tìm x, y, z biết: ;  và 
b) Tìm x biết : 
Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3 cm, AC = 4 cm. Gọi AM là đường trung tuyến (M( BC), trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD.
a) Tính dộ dài BC.
b) Chứng minh AB = CD, AB // CD.
c) Chứng minh .
d*) Gọi H là trung điểm của BM, trên đường thẳng AH lấy điểm E sao cho AH = HE, CE cắt AD tại F. Chứng minh F là trung điểm của CE.
Bài 5: Tìm nghiệm của các đa thức sau: f(x) = - 3x + 6
(((((((((((((

Bài 1: Cho đa thức A(x) = x4 - x2 + 2x - x4 - 3x2 - 2x + 1
a) Thu gọn và tìm bậc của đa thức.
b) Tìm nghiệm của đa thức trên.
Bài 2: Thực hiện phép tính
a)  b) 
Bài 3: Thu gọn đơn thức sau: A = 
Bài 4: Cho (ABC cân tại A. Kẻ AM ( BC tại M.
a) Chứng minh (ABM = (ACM và suy ra MB = MC
b) Biết AB = 20 cm; BC = 24 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MB và AM.
c) Kẻ MH ( AB tại H và MK ( AC tại K. C/M: (AHK cân tại A. Tính MH.
Bài 4: Tìm số nguyên a để biểu thức A =  có giá trị nguyên
-----------------------------------------------Hết----------------------------------------------------
Bài 1: a) Tính 
b) Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức tích vừa tìm được:
 và  Bài 2: Cho hai đa thức: P(x) = 3x2 – x4 – 3x3 – x6 – x3 + 5
Q(x) = x3 + 2x5 – x4 – 2x3 + x – 1
a) Rút gọn và sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến.
b) Tính P(x) – Q(x)
Bài 3: . Ba đội công nhân làm 3 công việc có khối lượng như nhau. Thời gian hoàn thành công việc của đội І, ІІ, ІІІ lần lượt là 3, 5, 6 ngày
Avatar

sao có mỗi đáp án đề 5 thếLưỡng lự

No_avatarf

lam sao ma copy de^^^^^^^^Lưỡng lự

Avatar

dey là toán chứ tiếng anh ak hay sao mà đưa vào mục tiếng anh

No_avatarf

Khóckho qua sao ma lam noi aaaaaa bo tay Lưỡng lự

No_avatar

ji dau mak kho

 

No_avatar

ko pit co giog vay ko nhỉ

 

No_avatar

Kín miệngKín miệngKín miệnghu .....................................hu............................Khóc

Lưỡng lự chan wa......................

No_avatarf

hay!

Avatar

dễ mà, chuyện nhỏ

 
Gửi ý kiến