Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

de thi lai toan 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Dũng
Ngày gửi: 11h:15' 12-07-2012
Dung lượng: 231.0 KB
Số lượt tải: 202
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT DUY XUYÊN ĐỀ THI LẠI NĂM HỌC 2011-2012
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG MÔN : TOÁN LỚP 6
********************* Thời gian làm bài: 90 phút

A. TRẮC NGHIỆM(3 điểm)
I. Xác định đúng, sai của mỗi câu và ghi vào bài làm 1. Đ hoặc 1. S
1) Phân số có tử và mẫu là 2 số nguyên âm là phân số âm.
2) Luỹ thừa với số mũ chẵn của một số âm là số dương.
3) Nếu a chia hết cho b thì thuộc Z.
4) Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180o.
II. Chọn kết quả đúng nhất của mỗi câu và ghi vào bài làm 1.A hoặc 1.B ……
Câu 1) Tìm x biết 
A. x= -4 B. x= 4 C. x= - 9 D. Một giá trị khác
Câu 2) Cho M=. Rút gọn biểu thức M ta được :
A. B. C. D. 
Câu 3) Hỗn số viết được thành phân số là:
A. B. C. D. Một kết quả khác.
Câu 4) Số nghịch đảo của là :
A. B. C. D. -0,35
B. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1/ (2,0 điểm) Tính giá trị biểu thức
a) b) c) 
Câu 2/ (1,5 điểm)
a) x: b) 
Câu 3) (2,0 điểm)
Trong đợt trồng cây ven sông vừa qua, cả ba lớp 61; 62; 63 trồng được tất cả là 240 cây. Trong đó lớp 61 trồng được 40% số cây của ba lớp, số cây của lớp 62 bằng số cây của lớp 61. Số cây còn lại là của lớp 63.
a) Tính số cây của mỗi lớp ?
b) Tính tỉ số phần trăm của số cây lớp 63 so với số cây của ba lớp ?
Câu 4/ (1,5 điểm)
Trên đường thẳng xy lấy điểm O và vẽ tia Oz sao cho góc xOz bằng 80o.
a) Tính số đo góc yOz.
b) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz, tia Ot` là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc yOt`.


MA TRẬN THIẾT KẾ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011-2012
MÔN : TOÁN LỚP 6
MỨC ĐỘ
KIẾN THỨC
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỔNG CỘNG


TN
TL
TN
TL
TN
TL


-Phép toán số nguyên
-Khái niệm phân số, hỗn số, số nghịch đảo của một số.
-Phân số bằng nhau và so sánh phân số.
-Các phép tính về phân số và tính chất của nó.
-Toán tìm thành phần chưa biết.
-Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Tỉ số của hai số.
-Rút gọn phân số.
-Khái niệm góc và số đo góc.
-Tia phân giác của góc
-Tính chất 2 góc phụ nhau, 2 góc kề bù.
1(0,25)
3(1,25)

2(0,75)

1(0,25)1(0,50)

3(2,00)

1(0,75)
1(2,00)


1(0,25)

1(0,50)
1(0,75)
1(0,75)
1(0,25)
3(1,25)

2(0,75)

3(2,00)

2(1,50)
1(2,00)

1(0,50)
1(0,50)
1(0,75)
2(0,75)

TỔNG CỘNG
7(2,50)

1(0,50)
7(5,50)

2(1,50)
17(10)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
A. TRẮC NGHIỆM(3 điểm)
I.(1 điểm): 1. S 2. Đ 3. Đ 4. S
II.(2 điểm): 1. A 2. B 3. C 4. C
B. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1(2,0điểm= 0,5đ(
No_avatar

15 bài toán cực trị đại số

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682269

19 bài giải phương trình lớp 9

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7689753

34 bài hình học tuyển sinh 10

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682255

15 bài GTLN và GTNN

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7689747

Phân giác trong và phân giác ngoài

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7686205

Bài hình học tuyển sinh 10 hay lạ kì

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682250

10 bài cực trị hình học 9

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682818

21 bài chứng minh bất đẳng thức

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7683446

11 bài phương trình bậc hai tham số m

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682474

Chuyên đề giải toán bằng cách lập phương trình

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682663

15 bài căn thức ôn tuyển sinh 10

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682466

13 bài bất đẳng thức

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7683229

10 bài hình học tuyển sinh 10

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7684107

9 bài hình học tuyển sinh 10

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7686201

Tuyển sinh 10 Quận 1 năm 2012-2013

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682180

Tuyển sinh 10 Quận 3 năm 2012-2013

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7689872

Tuyển sinh 10 Quận 4 năm 2012-2013

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7689864

Tuyển sinh 10 Quận Gò Vấp năm 2012-2013

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7689829

Tuyển sinh 10 chuyên toán tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011-2012

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7704683

Tuyển sinh 10 chuyên toán tỉnh Bến Tre năm 2011-2012

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7704682

Tuyển sinh 10 chuyên toán tỉnh Hưng yên năm 2011-2012

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7704681

Tuyển sinh 10 chuyên toán tỉnh Kiên Giang năm 2011-2012

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7704679

Đề tuyển sinh 10 số 1

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693796

Đề tuyển sinh 10 số 2

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693802

Đề tuyển sinh 10 số 3

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693804

Đề tuyển sinh 10 số 4

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693842

Đề tuyển sinh 10 số 5

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693845

Đề tuyển sinh 10 số 6

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693871

Đề tuyển sinh 10 số 7

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693876

Đề tuyển sinh 10 số 8

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693879

Đề tuyển sinh 10 số 9

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693882

Đề tuyển sinh 10 số 10

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693885

Tuyển sinh 10 Quận 1 năm 2011-2012

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7541209

Đề tham khảo kiểm tra học kì 2 Q1 năm 2010-2011

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/5664697

Chuyên đề GTLN và GTNN

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7677264

Chuyên đề Ước chung - Bội chung

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7676955

Chuyên đề số chính phương

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7676948

Chuyên đề Phương trình đại số

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7676941

Chuyên đề Hình học

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7676930

Chuyên đề về Hệ phương trình

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7676914

Chuyên đề Cực Trị

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7676912

Chuyên đề Toán số 1

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7703234

Chuyên đề Toán số 2

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7703236

Chuyên đề Toán số 3

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7703237

Chuyên đề Toán số 4

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7703242

Chuyên đề Toán số 5

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7703239

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 1

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7698841

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 2

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702119

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 3

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7700522

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 4

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7700524

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 5

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7700525

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 6

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7700532

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 7

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7700536

Giáo án điện tử Luyện tập Hình Vuông

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/5126443

 

 
Gửi ý kiến