Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi chat luong dau nam lop 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nễn Ếắng
Ngày gửi: 14h:23' 18-07-2012
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 580
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD – ĐT hoa Lu KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
TRƯỜNG THCS Ninh Van LỚP 6 – MÔN TOÁN
Năm học: 2012 – 2013
Thời gian: 90 phút
Họ và tên HS: …………………………

Số báo danh: ……….
Điểm:


Lời phê:


ĐỀ
Câu 1: (2 điểm)
a)
b)

Câu 2: (3 điểm)
a)
b)
Câu 3: (2 điểm)
Bạn An có 170 viên bi gồm hai loại: bi màu xanh và bi màu đỏ. Bạn An nhận thấy rằng  số bi xanh bằng  số bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ ?

Câu 4: (2 điểm)
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi cũng 5 m thì mảnh vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích ban đầu của mảnh vườn.

Câu 5: (1 điểm)
Cho 2 số tự nhiên  và . Biết trung bình cộng của chúng là 428. Tìm mỗi số.

-----------------------HẾT-----------------------PHÒNG GD – ĐT NINH SƠN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN LỚP 6 – MÔN TOÁN
Năm học: 2012 – 2013 Thời gian: 60 phút
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài
Đáp án
Biểu điểm

1
(1điểm)
a) Phân số lớn nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 10 là: 
b) Phân số nhỏ nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 2000 là: 
0,5

0,5

2
(1điểm)
 55 – y + 33 = 76
55 - y = 76 – 33
55 - y = 43
y = 55 – 43
y = 12
0,25
0,25
0,25
0,25

3
(2điểm)
Tổng của hai số là: 428 x 2 = 856
Ta có:  +  = 856
 + 700 +  = 856
 x 2 = 856 – 700
 x 2 = 156
 = 156 : 2
 = 78
Vậy hai số đó là: 78 và 778.
( HS có thể giải bằng cách khác: Tổng – Hiệu;… )

0,5

0,5

0,5
0,5

4
(3điểm)
 
Bi xanh:
170 viên
Bi đỏ0,5


 Tổng số phần bằng nhau là: 9 + 8 = 17 (phần)
Giá trị 1 phần: 170 : 17 = 10 (viên)
Số bi xanh là: 10 x 9 = 90 (viên)
Số bi đỏ là: 10 x 8 = 80 (viên)
ĐS: 90 viên bi xanh; 80 viên bi đỏ.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

5
(3điểm)
Tổng của chiều dài và chiều rộng mảnh vườn là: 92 : 2 = 46 (m)
Hiệu số giữa chiều dài và chiều rộng là: 5 + 5 = 10 (m)
Chiều rộng của mảnh vườn là: (46 – 10 ) : 2 = 18 (m)
Chiều dài của mảnh vườn là: (46 + 10 ) : 2 = 28 (m)
Diện tích của mảnh vườn là: 18 x 28 = 504 ()
ĐS: 504 
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5


No_avatar

15 bài toán cực trị đại số

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682269

19 bài giải phương trình lớp 9

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7689753

15 bài GTLN và GTNN

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7689747

Phân giác trong và phân giác ngoài

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7686205

10 bài cực trị hình học 9

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682818

21 bài chứng minh bất đẳng thức

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7683446

11 bài phương trình bậc hai tham số m

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682474

Chuyên đề giải toán bằng cách lập phương trình

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682663

15 bài căn thức ôn tuyển sinh 10

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682466

13 bài bất đẳng thức

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7683229

10 bài hình học tuyển sinh 10

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7684107

9 bài hình học tuyển sinh 10

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7686201

34 bài hình học tuyển sinh 10

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682255

Tuyển sinh 10 Quận 1 năm 2012-2013

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682180

Tuyển sinh 10 Quận 3 năm 2012-2013

http://dethi.violet.vn/present/show?entry_id=7676749

Tuyển sinh 10 Quận 4 năm 2012-2013

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7689864

Tuyển sinh 10 Quận Gò Vấp năm 2012-2013

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7689829

Bài hình học tuyển sinh 10 hay lạ kì

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682250

Tuyển sinh 10 chuyên toán tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011-2012

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7704683

Tuyển sinh 10 chuyên toán tỉnh Bến Tre năm 2011-2012

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7704682

Tuyển sinh 10 chuyên toán tỉnh Hưng yên năm 2011-2012

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7704681

Tuyển sinh 10 chuyên toán tỉnh Kiên Giang năm 2011-2012

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7704679

Đề tuyển sinh 10 số 1

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693796

Đề tuyển sinh 10 số 2

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693802

Đề tuyển sinh 10 số 3

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693804

Đề tuyển sinh 10 số 4

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693842

Đề tuyển sinh 10 số 5

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693845

Đề tuyển sinh 10 số 6

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693871

Đề tuyển sinh 10 số 7

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693876

Đề tuyển sinh 10 số 8

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693879

Đề tuyển sinh 10 số 9

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693882

Đề tuyển sinh 10 số 10

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693885

Tuyển sinh 10 Quận 1 năm 2011-2012

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7541209

Đề tham khảo kiểm tra học kì 2 Q1 năm 2010-2011

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/5664697

Chuyên đề GTLN và GTNN

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7677264

Chuyên đề Ước chung - Bội chung

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7676955

Chuyên đề số chính phương

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7676948

Chuyên đề Phương trình đại số

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7676941

Chuyên đề Hình học

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7676930

Chuyên đề về Hệ phương trình

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7676914

Chuyên đề Cực Trị

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7676912

Chuyên đề Toán số 1

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7703234

Chuyên đề Toán số 2

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7703236

Chuyên đề Toán số 3

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7703237

Chuyên đề Toán số 4

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7703242

Chuyên đề Toán số 5

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7703239

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 1

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7698841

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 2

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702119

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 3

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7700522

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 4

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7700524

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 5

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7700525

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 6

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7700532

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 7

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7700536

Giáo án điện tử Luyện tập Hình Vuông

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/5126443

 

No_avatar

binh thuongCau mày

No_avatarf

hay maCười nhăn răng

 
Gửi ý kiến