Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de ma trận công nghệ 7 hk2 chuẩn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chi Đoàn Thcs Thiện Mỹ
Ngày gửi: 12h:07' 30-07-2012
Dung lượng: 100.5 KB
Số lượt tải: 1317
Số lượt thích: 0 người
Các thành viên:
T Chiến
T Phương
T Đền
T Bình
T Quốc
T An
T Huyền
T Thol
THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 7

I. Mục đích
Đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng sau khi học xong phần lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản.
II. Hình thức đề kiểm tra
Trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận. Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút.( Trắc nghiệm 14’, Tự luận 31’ ) 30%TNKQ – 70%TL

III. Ma trận đề kiểm tra.
1. Phần trắc nghiệm khách quan

 Cấp
độ


Nội dung

Nhận biếtThông hiểu

Vận dụng cấp độ thấp

Vận dụng cấp độ cao


Nội dung 1
*Phần 2. LÂM NGHIỆP


- Biết được vai trò và nhiệm vụ của . (TL)

- Biết được các biện pháp khai thác và phục hồi rừng sau khi khai thác
- Nắm vững các điều kiện lập vườn gieo ươm
- Biết được các biện pháp bảo vệ rừng
- Nắm được các điều kiện áp dụng vào việc khai thác rừng


Số câu: 5 câu
Số điểm: 4đ
Tỉ lệ: 40%
2 = 3,25 điểm
2 = 0,5 điểm
1= 0,25 điểm


Nội dung 2
* Phần 3. CHĂN NUÔI
- Biết được vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi
- Nhiệm vụ chăn nuôi của nước ta trong thời gian tới
- Biết được sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
- Biết được vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi
- Nhiệm vụ chăn nuôi của nước ta trong thời gian tới
- Biết được sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
- Hiểu được ảnh hưởng của các yếu tố đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
- Hiểu được vai trò các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.
( TL )


Số câu: 8 câu
Số điểm:3,75 đ
Tỉ lệ: 37,5%
 3 = 0,75 điểm
3 = 0,75 điểm
2 = 2,25 điểm


Nội dung 3
*Phần 4. THỦY SẢN
- Biết được vai trò và nhiệm vụ của nuôi thủy sản(TL)

- Biết được một số tính chất của nước nuôi thủy sản- Ví dụ về một vài loại thủy sản ở địa phương.(TL)Số câu: 2 câu
Số điểm:2,25 đ
Tỉ lệ: 22,5%
1 = 1,0 điểm
 1 = 1,25 điểm
TỔNG SỐ CÂU, TỔNG ĐIỂM VÀ TỈ LỆ % TOÀN BÀI

15 = 10 điểm
6 = 5,0 điểm
6 = 2,5 điểm
3 = 2,5 điểmIV. Biên soạn câu hỏi theo ma trận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC Đề 01
MÔN : CÔNG NGHỆ 7

PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3đ)
(Em hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất)
Câu 1: Khi khai thác rừng, điều nào sau đây bị xem là phá hoại tài nguyên rừng:
.A đốt rừng, chặt cây rừng làm nương rẫy
B khai thác rừng được nhà nước cho phép
C có kế hoạch phòng chống cháy rừng
D có biện pháp phục hồi rừng sau khi khai thác
Câu 2: Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi là:
.A đặc điểm di truyền và điều kiện ngoại cảnh
B các biện pháp chọn giống
C các biện pháp phối giống vật nuôi
D biện pháp ghép đôi
Câu 3: Khi nuôi gà với loại hình sản xuất trứng nên chọn:
A gà Tam Hoàng .B gà có thể hình dài
C gà Ri D gà có thể hình ngắn, chân dài
Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?
A Không đồng đều B Theo giai đoạn
.C Theo thời vụ gieo trồng D Theo chu kì
Câu 5: Khi tiến hành khai thác rừng thì chúng ta phải:
A chọn cây còn non để chặt B khai thác trắng khu vực trồng rừng
C chặt hết toàn bộ cây gỗ quý hiếm .D phục hồi rừng sau khi khai thác
Câu 6: Nhiệm vụ trồng rừng của nước ta trong thời gian tới là:
A khai thác rừng phòng hộ B khai thác rừng ở nơi đất dốc
C
No_avatarf

HAY.THKS

No_avatarf

HIHI

 
Gửi ý kiến