Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

VIOLYMPIC 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phung Thi Nga
Ngày gửi: 10h:12' 13-08-2012
Dung lượng: 295.5 KB
Số lượt tải: 85
Số lượt thích: 0 người
1) Q là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà trong mỗi số chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Số phần tử của tập Q là 

2) Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị ?Trả lời:  số.

3) Cho 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các tam giác có 3 đỉnh là 3 trong 5 điểm đã cho là 

4) S là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số mà mỗi số có tổng các chữ số bằng 3. Số phần tử của tập hợp S

5)Tìm số bị trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 24. Số bị trừ đó là 

6)Một lớp có 53 học sinh, qua điều tra thấy có 40 học sinh thích môn Toán và 30 học sinh thích môn Văn. Hỏi có ít nhất bao nhiêu học sinh thích cả hai môn Toán và Văn ?Trả lời: học sinh.

7) Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ A để đến B với vận tốc theo thứ tự là 45 km/h và 60 km/h. Biết ô tô thứ hai đến B trước ô tô thứ nhất 40 phút. Quãng đường AB dài km.

8)Một người đi xe máy từ A để đến B. Quãng đường này bao gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc. Xe lên dốc với vận tốc 25 km/h và xuống dốc với vận tốc gấp đôi. Từ A đến B xe đi mất 3 giờ rưỡi, từ B về A xe đi mất 4 giờ. Vậy quãng đường AB dài km.

9) Với hai chữ số  và , kết quả của phép chia  là
10) Hai số  và  có giá trị viết liền nhau sẽ tạo thành một số có bao nhiêu chữ số ? Trả lời: chữ số.

11) Kết quả của phép chia  là 

12) Tìm số tự nhiên có hai chữ số thỏa mãn ba điều kiện sau: Tổng các chữ số của nó không nhỏ hơn 7; Tổng các bình phương các chữ số của nó không lớn hơn 30; Hai lần số được viết bởi các chữ số của số phải tìm nhưng theo thứ tự ngược lại không lớn hơn số đó. Số cần tìm là 

Câu 1: Cho tập hợp E = {}. Số phần tử của tập hợp E là 
Câu 2: Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố ? Trả lời: cách.
Câu 3: Tìm chữ số  trong số  biết rằng số đó chia hết cho 8. Kết quả là  = 
Câu 4: Số tự nhiên nhỏ nhất có sáu chữ số mà số đó chia hết cho 3 là 
Câu 5: Số tự nhiên nhỏ nhất có sáu chữ số mà số đó chia hết cho cả 3 và 5 là 
Câu 6: Số lớn nhất có dạng  thỏa mãn tính chất: vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 5, là số 
Câu 7: Trong các cặp số tự nhiên  thỏa mãn , cặp số cho tích  lớn nhất là (Nhập giá trị  trước  sau, ngăn cách bởi dấu ";")
Câu 8: Tìm số nguyên tố  sao cho  và  cũng là số nguyên tố. Kết quả là  
Câu 9: Tập hợp các số tự nhiên  sao cho  là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
Câu 10: Có bao nhiêu số nguyên tố có dạng  ? Trả lời: số.


Kết quả của phép tính 100 + 98 + 96 +  + 2 – 97 – 95 – 93 –  – 1 là 
Viết số 123454321 dưới dạng bình phương của số tự nhiên  thì 
Với số tự nhiên  khác 0, nếu  thì  
Kết quả phép chia  là 


Vẽ năm đường thẳng phân biệt. Số giao điểm nhiều nhất của năm đường thẳng đó là 
Câu 2: Giá trị nguyên của  để phân số  không tồn tại là 
Câu 3: Kết quả của phép tính  là 
Câu 4: Thực hiện phép tính:  
Câu 5: Trên tia Ox lấy ba điểm A, B, C sao cho OB = 2.OA; 2.OB = 3.OC. Biết AB = 4,5cm. Độ dài đoạn OC bằng cm.
Câu 6: Cho phân số có giá trị nhỏ nhất mà tử và mẫu đều là số tự nhiên sao cho khi nhân phân số này lần lượt với  thì mỗi tích thu được đều là số tự nhiên.
Avatar

Lè lưỡi con đism copy bài người ta à

No_avatar

156489

 
Gửi ý kiến