Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De khao sat dau nam mon Toan

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thu
Ngày gửi: 22h:15' 24-08-2012
Dung lượng: 22.2 KB
Số lượt tải: 163
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 2
Năm học :2012 - 2013
Môn : Toán. Thời gian: 40 phút
Bài 1: (3 điểm) Tính nhẩm:
14 + 4 = 29 – 5 = 5 + 5 =
18 + 1 = 26 - 2 = 9 - 4 =
Bài 2: (3,5 điểm) Đặt tính rồi tính:
43 + 23 20 + 0 68 - 24
32 - 20 18 - 6
Bài 3: ( 1 điểm) Viết các số 28; 82; 14;41 theo thứ tự từ bé đến lớn.
Bài 4( 2 điểm) Một băng giấy dài 75 cm, cắt bỏ đi 25 cm. Hỏi băng giấy còn lại dài bao nhiêu xăngtimet?
Bài 5: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 12 + …. + 46 = 88 b. … - 60 + 11= 49


ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 2
Năm học :2012 - 2013
Môn : Toán. Thời gian: 40 phút

Bài 1: (3 điểm) Tính nhẩm:
14 + 4 = 29 – 5 = 5 + 5 =
18 + 1 = 26 - 2 = 9 - 4 =
Bài 2: (3,5 điểm) Đặt tính rồi tính:
43 + 23 20 + 0 68 - 24
32 - 20 18 - 6
Bài 3: ( 1 điểm) Viết các số 28; 82; 14;41 theo thứ tự từ bé đến lớn.
Bài 4( 2 điểm) Một băng giấy dài 75 cm, cắt bỏ đi 25 cm. Hỏi băng giấy còn lại dài bao nhiêu xăngtimet?
Bài 5: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 12 + …. + 46 = 88 b. … - 60 + 11= 49


ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 3
Năm học :2012 - 2013
Môn : Toán. Thời gian: 40 phút
Bài 1: (1,5 điểm)Tính nhẩm
5 x 6 = 4 x 7 = 3 x 9 =
25 : 5 = 24 : 4 = 27 : 3 =
Bài 2:(3điểm) Đặt tính rồi tính:
a) 231 + 26 b) 896 – 366 c) 61 + 29
Bài 3: (2 điểm) Tìm x
a) 500 + x = 800 b) 563 – x = 400
Bài 4: ( 1điểm ) Viết các số : 688; 866; 868; 608.
Theo thứ tự từ bé đến lớn :
Bài 5: (2 điểm) Một lớp học có 14 học sinh gái và 16 học sinh trai. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?
Bài 6: (0,5 điểm)
Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 1
Năm học :2012 - 2013
Môn : Toán. Thời gian: 40 phút
Câu 1 (5 điểm) Giáo viên kiểm tra việc nhận biết các chữ số từ 0 đến 9 cho điểm vào giấy kiểm tra của học sinh
Câu 2 (5 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết vào giấy kiểm tra các số sau:
2, 5,7,9,8 (mỗi số 1 dòng)


ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 4
Năm học :2012 - 2013
Môn : Toán. Thời gian: 40 phút
Bài 1:(1,5 điểm) Đặt tính rồi tính:
5123 + 3458 3019 x 3 24640 : 4
Bài 2:(2điểm) Tính
65 - 65 : 5 6 x 4 : 3
Bài 3: (2 điểm) Tính x
x + 5468 = 9999 x : 2 = 4903
Bài 4: ( 1,5 điểm)Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 15cm và chiều rộng 9 cm.
Bài 5: (2,5 điểm) Nhà Mai có 25 con gà trống. Số gà mái gấp 3 lần số gà trống. Hỏi nhà Mai có tất cả bao nhiêu con gà?
Bài 6: (0,5 điểm) Bác An cưa một thanh sắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 2m, bác cưa 4 lần. Hỏi thanh sắt dài bao nhiêu mét?

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 4
Năm học :2012 - 2013
Môn : Toán. Thời gian: 40 phút
Bài 1:(1,5 điểm) Đặt tính rồi tính:
5123 + 3458 3019 x 3 24640 : 4
Bài 2:(2điểm) Tính
65 - 65 : 5 6 x 4 : 3
Bài 3: (2 điểm) Tìm x
x + 5468 = 9999 x : 2 = 4903
Bài 4: ( 1,5
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓