Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chuyen de lipit 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bá Thành
Ngày gửi: 16h:15' 05-09-2012
Dung lượng: 26.6 KB
Số lượt tải: 372
Số lượt thích: 0 người
C. CÁC DẠNG BÀI TẬP LIPIT – CHẤT BÉO
DẠNG I: XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ AXIT, CHỈ SỐ XÀ PHÒNG HÓA
Chỉ số axit là số mg KOH cần thiết để trung hòa hết lượng axit tự do có trong 1 gam chất béo
Chỉ số axit=a = mKOH (mg)/mchấ béo(g); nKOH =a.mchất béo/56.103
Chỉ số xà phòng là tổng khối lượng KOH cần trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo
Chỉ số xà phòng =b=mKOH (mg)/mchất béo(g).
Chỉ số xà phòng hóa = chỉ số axit + chỉ số este hóa
VD1: Để trung hòa lượng axit tự do co trong 14 gam một mẫu chất béo cần 15 ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là
a.4 b.5 c.6 d.7
VD2: Khi xà phòng hóa 1,26 gam một chất béo cần 45 ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số xà phòng của chất béo đó là
a.150 b.200 c.250 d.300

VD3: Khối lượng NaOH cần dung để trung hòa 5 gam một chất béo có chỉ số axit là 5,6
a.10mg b.15mg c.20mg d.25mg

VD4: Để trung hòa hết lượng axit tự do có trong 5,6 gam chất béo, người ta dung hết 6ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo là
a.5 b.3 c.6 d.4

VD5: Để trung hòa hết 4 gam chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần một lượng NaOH là
a.0,028g b.0,02g c.0,28g d.0,2g

VD6: Chất béo X có chỉ số axit là 10. Vậy thể tích dung dịch KOH 0,1M cần dung để trung hòa hết axit có trong 5,6 gam X là
a.10ml b.20ml c.15ml d.8ml


VD7: Khi xà phòng hóa hoàn toàn 2,52 gam một chất béo cần 90 ml dung dịch KOH0,1M. Chỉ số xà phòng hóa của chất béo là
a.200 b.190 c.210 d.180

VD8: Khi xà phòng hóa hoàn toan 2,52 gam chất béo X có chỉ số xà phòng hóa là 200 thu được 0,184 gam glixerol. Chỉ số axit của X là
a.10,15 b.66,67 c.55,55 d.67,87


DẠNG II: BÀI TẬP TÍNH KHỐI LƯỢNG XÀ PHÒNG
(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3
nNaOH =nxp= 3 ncb =3nglixerol
mcb+mNaOH = mglixerol+mxp
VD1: Để xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được số gam xà phòng là
a.17,8g b.18,24g c.16,68g d.18,38g

VD2: Xà phòng hóa hoàn toàn 66 gam lipit cần 12 gam NaOH. Khối lượng xà phòng thu được là
a.65,8g b.68,7g c.68,5g d.68,8g

VD3: Xà phong hóa hoàn toàn 1 tri este X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glixerol và 83,4 gam muối của axit béo no B. Axit B là :
a.axit axetic b.axit panmitic c.axit oleic d.axit stearic

VD4:Cho 89 gam một chất béo tác dụng vùa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M. Só gam xà phòng và số gam glixerol thu được là
a.91,8 gam và 9,2 gam b.61,5 gam và 18,5 gam
c.85 gam và 15 gam d.65,1 gam và 18,5 gam

VD5: tiến hành xà phòng hóa 356 gam một chất béo thu được 36,8 gam glixerol. Tên chất béo đó là
a.tristearin b.triolein c.tripanmitin d.trilinolein


Avatar

Các chuyên đề hóa hữu cơ 12 có đáp án :

http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/6030177

 
Gửi ý kiến