Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LƠP 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:19' 06-09-2012
  Dung lượng: 45.5 KB
  Số lượt tải: 227
  Số lượt thích: 0 người
  ĐIỂM
  TRƯỜNG : Tiểu học Nghĩa Dân
  HỌ VÀ TÊN :.................................
  LỚP: ...............................
  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
  MÔN TOÁN - LỚP 3 (40 phút)
  Năm học 2012 – 2013
  Thứ ngày tháng năm 2012
  
  
  PhÇn I. Tr¾c nghiÖm. ( 2 ®iÓm) Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc ®¸p ¸n ®óng
  Câu 1:
  Trong các hình trên, hình nào tô màu số ô vuông?
  A. Hình 1
  B. Hình 2
  C. Hình 3
  D. Hình 4
  
  
  Câu 2: Bác thợ may dùng 15 m vải để may 5 bộ quần áo. Hỏi để may mỗi bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?
  A. 75 m
  B. 3 m
  C. 10 m
  D. 5 m
  
  Câu 3: Một hình tam giác có độ dài 3 cạnh bằng nhau, biết mỗi cạnh dài 15 cm. Tính chu vi hình tam giác đó.
  A. 5 cm
  B. 35 cm
  C. 45 cm
  D. 10 cm
  
  Câu 4: Trên bàn có 4 lọ hoa, biết mỗi lọ cắm 24 bông hoa. Hỏi trên bàn có tất cả bao nhiêu bông hoa?
  A. 6 bông hoa
  B. 28 bông hoa
  C. 20 bông hoa
  D. 96 bông hoa
  
  PhÇn II. Tù luËn (8 ®iÓm)
  Câu 5. (1,5 điểm) Đặt tính rồi tính:
  a) 893 – 186 b) 379 + 407 c) 405 x 3
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Câu 6. (2,5 điểm) Tính
  168 + 5 x 7 = ……………………… 28 : 4 + 398 = …………………………..
  ……………………… ……………………......

  C©u 7. (2 ®iÓm) Tìm x
  x + 47 = 64 27 : x = 3
  ............................. ...........................
  ............................. ...........................

  C©u 8. (1,5 ®iÓm) Khối lớp 3 trồng được 215 cây. Như vậy số cây khối lớp 3 trồng được nhiều hơn số cây khối lớp 4 là 49 cây. Hỏi khối lớp 4 trồng được bao nhiêu cây?
  Tóm tắt Giải
  ............................................... ........................................................................
  .............................................. ........................................................................
  ............................................... ........................................................................

  Câu 9. (0,5điểm) Tính nhanh: 145 + 276 + 55 + 124

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


  No_avatar

  bai nay nen nhieu hon

  No_avatar

  phai cham diem moi hay . may bai nay de ma khong cham diem thi chan lam

   
  Gửi ý kiến