Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI KHẢO SÁT CL ĐẦU NĂM LỚP 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Chất
Ngày gửi: 21h:41' 07-09-2012
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 623
Số lượt thích: 0 người
Thứ .........ngày .....tháng 9 năm 2011

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 2
NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN: TOÁN
(Thời gian 35 phút (Không kể thời gian giao nhận đề)

Họ và tên:………………………………….
Lớp :…………………………………

Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
1. a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
60 ; … ; … ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; … ; 69 ;
70 ; 71 ; … ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; … ; 78 ; … ;
80 ; 81 ; 82 ; … ; 84 ; 85 ; … ; … ; 88 ; 89 ;
90 ; 91 ; 92 ; 93 ; … ; 95 ; … ; 97 ; 98 ; … ; …;

b) Viết các số:
Hai mươi ba:…… Bốn mươi bảy:…...
Tám mươi ba:….. Chín mươi tám:…..
Năm mươi tư:….. Mười chín:……….
Hai mươi mốt:…. Bảy mươi lăm:…..
Ba mươi:……….. Một trăm:………..
c) Viết các số 63 ; 72 ; 29 ; 43:
+ Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………...
+ Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………...
2. Tính:
a) 15 cm + 30 cm = ……….. b) 18 – 5 + 3 = ……………………
c) 32 d) 79
+ -
47 63

…….. ……..

3. > , < , = ?
22 + 3 …….. 32 – 7 36 + 12 ……. 15 + 33
76 – 42 ….... 30 + 8 47 + 51 ……. 81 + 12
4. Viết tiếp vào bài giải:
a) Lớp 1A có 15 học sinh nam và 14 học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu học sinh ?
Bài giải

Số học sinh lớp 1A có là:
……………………………………………………………………….
Đáp số: ………………………..
b) Một sợi dây dài 75 cm, anh Hà cắt đi 40. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng - ti - mét ?
Bài giải

Độ dài sợi dây còn lại là:
……………………………………………………………………….
Đáp số:…………………………
5. Viết tiếp vào chỗ chấm:
Các ngày trong tuần:
Thứ hai, thứ ba, ……………,……………, thứ sáu,…………...., chủ nhật.

6. Vẽ thêm một đoạn thẳng để được một hình vuông và một hình tam giác.
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 2
NĂM HỌC 2011 – 20112
MÔN: TIẾNG VIỆT


I. Kiểm tra đọc: 10 điểm ( bài đọc 3 tuần cuối năm lớp 1)
- Cây bàng.
- Nói dối hại thân.
- Bác đưa thư.
- Người trồng na.
- Anh hùng biển cả.
( Học sinh bốc thăm đọc 1 trong 5 bài tập đọc đã học, trả lời câu hỏi theo nội dung bài )
II. Kiểm tra viết: 10 điểm
Viết một đoạn văn bài Cây bàng.
Viết từ: “Xuân sang……….” đến hết bài.
* Hình thức kiểm tra:
Kiểm tra đọc: Giáo viên kiểm tra từng cá nhân, mỗi học sinh đọc từ 3 đến 5 phút. Trả lời đúng câu hỏi theo nội dung bài.
Kiểm tra viết: Giáo viên viết sẵn lên bảng cho học sinh chép bài.


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2


I. Kiểm tra đọc (10 điểm )

Đọc lưu loát không ngọng, ngắt nghỉ đúng dấu câu, tốc độ đọc khoảng 30 tiếng / phút: 7 điểm
Trả lời đúng theo nội dung bài: 3 điểm
Tùy theo mức độ đọc và trả lời của học sinh giáo viên cho điểm dưới 10

II. Kiểm tra viết: ( 10 điểm )

Viết từ:Xuân sang……….” đến hết bài.
Viết đúng mẫu chữ, không mắc lỗi, tốc độ viết khoảng 30 chữ / 15 phút: 7 điểm.
Viết sạch đẹp, đều nét: 3 điểm.

 
Gửi ý kiến