Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hướng dẫn học 2 buổi của ubnd tỉnh Yên Bái

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Thăng (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:25' 12-09-2012
Dung lượng: 74.5 KB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 816 /SGDĐT-GDTrH
V/v: Dạy học 2 buổi trên ngày đối với các trường tiểu học, THCS, THPT

Yên Bái, ngày 21 tháng 12 năm 2011


Kính gửi: - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
Các trường Trung học phổ thông, PTDT nội trú.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy học 2 buổi/ngày ở trường tiểu học; Văn bản số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày ở trường trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái hướng dẫn cụ thể thực hiện dạy học 2 buổi/ngày hoặc trên 6 buổi trên tuần (sau đây gọi chung là dạy học 2 buổi/ngày) đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh như sau:
I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.Mục đích
Dạy học hai buổi/ ngày ở trường tiểu học là nhằm mục tiêu trước mắt và lâu dài hướng tới chất lượng giáo dục toàn diện của cấp học.
Dạy học 2 buổi/ngày ở trường trung học nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh; hạn chế tình trạng dạy thêm - học thêm không đúng quy định ở các nhà trường; tăng cường giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.
2. Nguyên tắc và yêu cầu đối với việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày
1. Đối với trường tiểu học:
Tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày trên cơ sở có đủ các điều kiện thực tế địa phương (có đủ phòng học, tỷ lệ giáo viên 1,5 trong đó có giáo viên dạy môn Nhạc, Họa, Thể dục, tiếng Anh, Tin …) nhằm tăng thời lượng cho học sinh được học tập, vui chơi rèn luyện tại trường. Tiếp tục tổ chức cho học sinh lớp 1 ở tất cả các trường trong tỉnh được học cả ngày. Tạo điều kiện cho học sinh học cả ngày được ăn trưa và ở lại trường tham gia vào các hoạt động chung.
Bảo đảm yêu cầu giúp học sinh hoàn thành nội dung học tập ngay tại lớp, không dạy trước, dạy lại nội dung buổi trước. Không giao bài tập yêu cầu làm thêm ở nhà. Không yêu cầu phụ huynh mua nhiều loại sách, vở tham khảo mang tới trường học thêm.
2. Đối với trường trung học:
- Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày chỉ được thực hiện ở những nơi học sinh có nhu cầu, cha mẹ học sinh tự nguyện cho con em tham gia học tập; được cấp quản lý có thẩm quyền phê duyệt; không trái với Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành theo Quyết định số 02B/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 2 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
- Chỉ được tổ chức vào các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7); không gây “quá tải” đối với học sinh.
- Các trường trung học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch giáo dục được giao, đảm bảo chất lượng và hiệu quả; tuân thủ đúng tiến độ chương trình dạy học, giáo dục theo quy định.
- Có tối thiểu số lượng giáo viên theo quy định tại Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV (đảm bảo tỉ lệ giáo viên trên lớp 1,90 đối với cấp THCS và 2,25 đối với cấp THPT) kể cả giáo viên tình nguyện dạy thêm giờ, giáo viên thỉnh giảng. Đối với các trường chưa đủ giáo viên một số môn học có thể hợp đồng giáo viên ngoài biên chế hoặc mời cán bộ của các câu lạc bộ, trung tâm ngoại ngữ, tin học theo đúng quy định hiện hành. Riêng đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú cần sử dụng hiệu quả các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường để thực hiện dạy học 2 buổi/ngày đối với khối học sinh nội trú, bán trú.
- Khuyến khích tổ chức bán trú cho học sinh, đặc biệt đối với các trường vùng dân tộc thiểu số, miền núi với sự đóng góp của gia đình theo thỏa thuận và các nguồn hỗ trợ khác.
- Về cơ sở vật chất: Trường phải có đủ phòng học thông thường, phòng học bộ môn, thư viện, sân chơi, bãi tập đáp ứng cho các hoạt động dạy và học, hoạt động giáo dục khác theo hướng trường đạt
 
Gửi ý kiến