Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ma trận đề thi 1 tiết môn hình học lớp 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Thời (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:01' 15-09-2012
Dung lượng: 107.0 KB
Số lượt tải: 234
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 – TIẾT 13
MÔN: TOÁN 6 MÃ ĐỀ: 06

độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Thấp
CaoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Điểm đường thẳng

- Biết các khái niệm điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng.
- Biết các khái niệm ba điểm thẳng hang, ba điểm không thẳng hang.
Số câu hỏi
Số điểm
1
1 10%
1
3 30%


 
2
4 (40%)

2. Tia. Đoạn thẳng độ dài đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng.
- Biết khái niệm độ dài đoạn thẳng.
- Biết khái niệm trung điểm của đoạn thẳng.- Biết vẽ trung điểm của một đoạn thẳng.
- Biết vẽ một đoạn thẳng có độ dài cho trước.

- Hiểu và vận dụng được đẳng thức AM + MB = AB đê giải các bài toán đơn giảnSố câu hỏi
Số điểm
3
4 40%

1/2
1 10%
1/2  4
1 10% 5 60%
1/2 6

TS Câu hỏi
4
1
1/2


TS Điểm

5

50%
3

30%
2 10

20% 100%
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 – TIẾT 13
MÔN: TOÁN 6 MÃ ĐỀ: 06
ĐIỂM
LỜI CỦA THẦY GIÁO, CÔ GIÁO

Họ & tên:......................................................Lớp:....................................
ĐỀ BÀI: ĐỀ SỐ 1….
I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1:(1điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
1. Cho hình vẽ:
a) Điểm C thuộc mấy đường thẳng?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
b) Có mấy đường thẳng đi qua điểm A?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
 m n

A

x
B C

c) Trên hình vẽ có mấy điểm?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
d) Trên hình vẽ có mấy đường thẳng?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5


Câu 2 (1 đ) Điền từ còn thiếu vào chỗ ....
Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là…. số lớn hơn 0.
Câu 3: (2 đ)
a. M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
A. MA= MB C. MA + AB = MB
B. MA + MB = AB và MA = IB D. Cả 3 câu đều sai
b. Nếu điểm B nằm giữa 2 điểm A và C thì:
A. AC + CB = AC C. AB + BC = AC
B. AC + AB = BC D. Cả 3 câu đều sai
II. Phần tự luận: (6 điểm)
Câu 1: (3 điểm) cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng
a, Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm đó? Vẽ được mấy đường thẳng như thế?
b, Viết tên các đường thẳng đó?
Câu 2: (2 điểm) Vẽ đoạn thẳng MN = 6 cm. Trên MN lấy điểm Q sao cho MQ = 3 cm
a, Điểm Q có nằm giữa 2 điểm M và N không? Vì sao?
b, Tính độ dài đoạn QN?
c, Hỏi Q có là trung điểm của MN không? Vì sao?
Câu 3: (1điểm) Cho đoạn thẳng AB. M nằm giữa AB. Tính AB biết AM = 6cm và MB = 4cm?
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
MÔN: TOÁN 6 MÃ ĐỀ: 06
ĐỀ SỐ 1….
I. Phần trắc nghiệm.
Câu 1: (1điểm) Mỗi ý trả lời đúng. (0,25đ)
Ý
a
b
c
d

Đáp án
A
C
C
C

Câu 2 (1 đ)
- Một
Câu 3: (2 điểm) Mỗi ý trả
 
Gửi ý kiến