Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

matran+de+dap an kscl

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Duyên
Ngày gửi: 21h:45' 16-09-2012
Dung lượng: 180.5 KB
Số lượt tải: 185
Số lượt thích: 0 người


PHÒNG GD& ĐT HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS QUÁN TOANMA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM TOÁN 7
NĂM HỌC 2012 – 2013

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Bậc thấp
Bậc caoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Phân số, rút gọn phân số, phân số bằng nhau, lũy thừa
2

0,52

0,5

Các phép tính về phân số, hỗn số, số phần trăm, lũy thừa.Giá trị tuyệt đối.
1

0,25
1

0,75
1

0,25
3

2,25

5

3


11

6,5

Góc. Hai góc đối đỉnh . Hai đường thẳng song song
2

0, 5
1

1
2

0, 5
 1

1
6

3

Tổng
5
1,25
2
1,75
3
0,75
3
2,25

5
3

1
1
19
10NGƯỜI RA ĐỀ TỔ TRƯỞNG CM XÁC NHẬN CỦA BGH
PHÒNG GD&ĐT HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN

ĐỀ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM
Năm học 2012 – 2013
MÔN: Toán 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

 (Học sinh làm bài ra tờ giấy thi)
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau
Câu 1. Rút gọn phân số ta được kết quả là:
A. B. C. D. 
Câu 2. Giá trị của x thỏa mãn 2x = 32 là:
A. 0 B. 5 C. 16 D. 30
Câu 3. của 60 là số nào? A. 24 B. 150 C. D. 
Câu 4.Đổi phân số sang hỗn số ta được kết quả là:
A. 1 B. -5 C. -3 D. 3 
Câu 5. Góc tù là góc:
A. Có số đo nhỏ hơn 90 B. Có số đo lớn hơn 90 và nhỏ hơn 1800
C. Có số đo bằng 90 D. Có số đo bằng180
Câu 6. ChoxOy vàmOn là hai góc kề bù nhau,biếtxOy=1260. Khi đó số đo củamOn là :
A. 630 B. 540 C. 900 D. 640
Câu 7. Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O tạo thành góc = 450. Khi đó bằng:
A. 1350 B. 350 C. 450 D. 1450
Câu 8. Đường thẳng a song song với b khi:
A. Có 1cặp góc so le trong bù nhau. B. Có 1cặp góc đồng vị bù nhau
C. Có 1cặp góc trong cùng phía bù nhau D. Có 1cặp góc trong cùng phía bằng nhau

II. TỰ LUẬN (8 điểm).
Bài 1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính
a) b) c) 
Bài 2.(1,5 diểm). Tìm x biết:
a) x b) c)
Bài 3. (2 điểm) .Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong ba ngày. Ngày thứ nhất đội sửa được đoạn đường, ngày thứ hai đội sửa được đoạn đường. Ngày thứ ba đội làm nốt 20 m đường còn lại. Hỏi đoạn đường mà đội đó sửa trong ba ngày dài bao nhiêu?
Bài 4. (2điểm). Vẽ hai góc kề bù và sao cho 
a)Tính 
b) Vẽ Ot là tia phân giác của , Oy có là tia phân giác của không? Vì sao?
Bài 5. (1điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức D= 3-

PHÒNG GD&ĐT HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS QUÁN
 
Gửi ý kiến