Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận - KG
Người gửi: Phan Hữu Quốc - Vĩnh Thuận - Kiên Giang
Ngày gửi: 15h:44' 24-09-2012
Dung lượng: 12.0 KB
Số lượt tải: 2793
Số lượt thích: 0 người
TUẦN : 8 TIẾT : 8
Ngày soạn : 22/9/2012
Ngày dạy : 1/10/2012
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN: VẬT LÍ 6
1. Mục đích, yêu cầu:
- Ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức trọng tâm
- Kiểm tra đánh giá khả năng học tập của học sinh làm cở sở cho việc đánh giá kết quả ở HKI
- Rèn luyện tính cẩn thận, lựa chọn kiến thức áp dụng chính xác cho các dạng bài tập
2. Hình thức đề kểm tra: 40% trắc nghiệm - 60% tự luận
3. Ma trận đề kiểm tra :
Tên Chủ đề
(nội dung,chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1.Đo thể tích chất lỏng;Khối lượng-Đo khối lượng
2 tiết
Nhận biết được dụng cụ,đơn vị đo thể tích chất lỏng, khối lượng của một vật là gì?
Xác định GHĐ, ĐCNN của cân Robec van
Vận dụng xác định cách đổi khối lượng.
Vận dụng giải thích ý nghĩa của 10T


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
2

1
0,5đ
1
0.5đ
1

5

30 %

2. Đo thể tích của vật rắn không thấm nước
1 tiết
Nhận biết được dụng cụ để đo thể tích của vật rắn không thấm nước.

Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ %
1
0.5đ1
0.5đ
5%

3.Hai lực cân bằng;Trọng lự-Đơn vị lực
3 tiết
Biết phương và chiều của hai lực cân bằng.
Hiểu lực, trọng lực, đơn vị lục là gì ?
Vận nêu được thí dụ hai lực cân bằng. xác định trọng lượng của một vật, xác định phương và chiều của trọng lực.
Vận dụng tính trọng lượng của một vật


Số câu :
Số điểm :
Tỉ lệ %
1
0,5đ
2
1.5đ
3
3.5đ
1

7
6,5đ
65%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4

20%
3

20%
6

60%
13
10 đ
Họ tên:……………………………………………
Lớp:…6/……………
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Vật lý 6
Thời gian làm bài: 45p
( Không kể thời gian phát bài)
Ngày kiểm tra:
……/…./2012
ĐỀ 1


ĐiểmLời phê


I/ TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng
1. Đơn vị đo thể tích chất lỏng là
a/ mét b/ mét khối c/ mét vuông d/ gam
2.Để đo thể tích của vật rắn không thấm nước ta thường sử dụng dụng cụ…….
a/ bình chứa b/ bình chia độ c/bình tràn d/ cả câu bvà c
3. Điều kiện để hai lực cân bằng là ..
a/ cùng phương , cùng chiều b/ cùng chiều, cùng điểm đặt
c/cùng phương d/ cùng phương ,ngược chiều
4. Hãy tính 200g ứng với bao nhiêu Niutơn …
a/4N b/3N c/0,2N d/2N
5.Hãy xác định xem cách đổi nào sau đây là sai
a/ 1kg=1000g b/1tấn=1000kg c/1tạ =10kg d/ 1mg=g
6.Trong cân robecvan bộ phận nào cho biết GHĐ và ĐCNN của cân
a/ đòn cân b/ kim cân c/hộp quả cân d/con mã
7. Trọng lực là………của trái đất
a/ lực hút b/ lực đẩy c/lực kéo d/ lực ép
8. Trên vỏ túi bột giặt có ghi 200g , số đó chỉ gì?
a/chỉ sức nặng của túi bột giặt c/ chỉ sức nặng cả vỏ túi và bột giặt
b/chỉ lựợng bột giặt chứa trong túi d/ cả a,b và c điều đúng

II/ TỰ LUẬN (6điểm)
Câu 1 : (3 điểm)
a/ Lực là gì ? đơn vị lực?
b/ Hãy cho biết phương và chiều của trọng lực ?
c/ Hãy cho biết trọng lượng của quả cân 4kg=…..N
Câu 2: (2 điểm) Thế nào là hai lực cân bằng? Nêu một thí dụ về hai lực cân bằng?
Khi đóng đinh vào tường
No_avatar

Cũng được Mỉm cười


No_avatarf

hayMỉm cười

 

No_avatar

hay Lè lưỡi

Avatar

Quá tuyệt vời ông mặt trời !!!Cười nhăn răngMỉm cườiCười nhăn răng!!!

No_avatar

unvelivable ngu nhu cho

 

 

No_avatar

nhu cut 

do te

No_avatar

do qua 

like a shit


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓