Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiếm tra hình học 7 - chương I - Mới nhất

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Nhị
Ngày gửi: 10h:35' 10-10-2012
Dung lượng: 145.5 KB
Số lượt tải: 1616
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I.
Lớp 7 . Năm học : 2012 – 2013
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL


1. Hai góc đối đỉnh.
Hai đường thẳng vuông góc
Biết vận dụng tính chất hai góc đối đỉnh để suy luận

Số câu
Số điểm
2
12
1,0

2. Góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng. Hai đường thẳng song song.
Nhận biết được đúng các cặp góc so le trong, đồng vị, góc trong cùng phía.
Hiêu được đúng các cặp góc so le trong, đồng vị, góc trong cùng phía.
Biết vận dụng các tính chất về song song, vuông góc để giải bài tập
Số câu
Số điểm
2
1

1
0.5


1
1.0


4
2.5

Tiên đề Oclit. T/c hai đường thẳng song song
Nhận biết góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song
Phối hợp tiên đề Ơclict và t/c hai đường thẳng song song
Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song
Số câu
Số điểm
2
1

2
1.0
2
2.0

1
1.0

1
1
8
5,0

3. Định lý. Chứng minh định lý

Biết cách vẽ hình và viết GT, KL của định lý
Vận dụng kiến thức đã học để c/minh định lý
Số câu
Số điểm


1
0,5
1
0,5

1
0.5


3
1.5

Tổng số câu
Tổngsố điểm
Tỉ lệ %
4
2,0
20%
7
4,5
45%
6
3,5
20%

17
10.0
100%

Trường THCS ……………… KIỂM TRA SỐ HỌC . Năm học: 2012 – 2013
MÔN : TOÁN . LỚP 7
( Thời gian làm bài : 45 phút – không kể thời gian phát đề )
Họ và tên :……………………………………………
Lớp : ……………

Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Lời phê của giáo viênI . PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất của các câu sau :
Câu 1: Hai góc đối đỉnh thì :
A . Bù nhau B. Phụ nhau C. Bằng nhau D. Cùng bằng 900
Câu 2: Cho hai góc đối đỉnh xÔy và x’Ôy’ , biết rằng x’Ôy’ = 600 thì :
A . xÔy = 600 B . xÔy’ = 1200
C. Cả hai ý A và B đều đúng D . Cả hai ý A và B đều sai
Câu 3: Hai đường thẳng vuông góc thì chúng cắt nhau và trong các góc tạo thành có:
A . 4 góc vuông B . 1 góc vuông C . 2 góc vuông D . Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 4: Đường trung trực của đoạn thẳng A B là :
A. Đường thẳng vuông góc với AB B. Đường thẳng qua trung điểm của AB
C. Đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB D. Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 5: Cho 3 đường thẳng a , b , c . Biết a // bvà a // c , suy ra:
A . b // c B . b cắt c C. b  c D. b và c phân biệt
Câu 6: Cho 3 đường thẳng a , b , c phân biệt . Biết a  c và b  c , suy ra
A . a trùng với b B. a và b cắt nhau C. a // b D . a  b
Câu 7: Hai đường thẳng song song là :
A. hai đường thẳng không cắt nhau B. hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung
C. hai đường thẳng có hai điểm chung D. hai đường thẳng không trùng nhau
Câu 8: Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a có thể vẽ mấy đường thẳng song song với đường thẳng a : A. 1 B. 2 C. 2 D . Vô số
Câu 9: Cho hình vẽ(H.2) , biết AB // DC ,  = 900, = 600
No_avatar

hay qua

 

 
Gửi ý kiến