Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 1 tiết tin 7 HKI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Tiểu Sơn
Ngày gửi: 16h:04' 14-10-2012
Dung lượng: 91.5 KB
Số lượt tải: 2304
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN Môn: TIN HỌC - LỚP: 7 (Lí thuyết)
Thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ CHÍNH THỨCMA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA


NỘI DUNG-CHỦ ĐỀ
MỨC ĐỘ
TỔNG SỐ


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng (1)
Vận dụng (2) (Nếu có)TL/TN
TL/TN
TL/TN
TL/TN


1. Phần 1: Bảng tính điện tử.
Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
C1,
C2; C3, C8


4
2


Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
C5, C6, C7, C9

C10

5
2,5


Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính.
C4, C11, C14,C16, C17, C18
C12; C15
C13

9
4,5


Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán.
C19
C20


2
1

TỔNG SỐ
12

6.0
6

3.0
2

1.020

10


PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN Môn: TIN HỌC - LỚP: 7 (Lí thuyết)
Thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề bài:

* Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D) rồi ghi vào giấy bài làm. (Mỗi câu 0.5 điểm)
Câu 1: Chọn câu đúng
A. Thanh công thức sử dụng để nhâp dữ liệu; B. Thanh công thức sử dụng để hiện thị dữ liệu;
C. Thanh công thức sử dụng để nhập công thức trong ô tính; D. Cả ba đều đúng.
Câu 2: Chọn câu sai: Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp:
A. Soạn thảo văn bản; B. Ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng ;
C. Thực hiện tính toán, xây dựng các biểu đồ; D. Cả B và C đều đúng.
Câu 3: Chọn câu đúng: Chương trình bảng tính có khả năng:
A. Lưu giữ một dạng dữ liệu; B. Lưu giữ và xử lí một dạng dữ liệu;
C. Xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau; D. Lưu giữ và xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau.
Câu 4: Chọn câu đúng: Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán sẽ:
A. Không thay đổi; B. Cần phải tính toán lại;
C. Cập nhật tự động; D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 5: Chọn câu đúng: Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ô B5 và E10 thì địa chỉ của khối đó là:
A. E10 : B5; B. B5 : E 10;
C. B10 : E5; D. B5 : E5;
Câu 6:. Các thành phần chính củu trang tính gồm:
…………………………(1)………………….……………………
…………………………(2)…………………………………….. ..
Câu 7: Để chọn đối tượng trên trang tính em thực hiện như thế nào? Hãy nối cột A và B dưới đây để được phương án đúng:

A
B

1) Chọn một ô
2) Chọn một hàng
3) Chọn một cột
a) Nháy chuột tại nút tên hàng
b) Nháy chuột tại nút tên cột
c) Đưa trỏ chuột tới ô đó và nháy

Câu 8: Thanh công thức cho ta biết nội dung củo ô đang được chọn.
A. Đúng; B. Sai
Câu 9: Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căn thẳng về nào trong ô tính:
A. Phải; B. Trái
Câu 10: Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau, ta chọn khối đầu tiên và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo:
A. Alt; B. Ctrl ;
C. Shift; D. Phím nào cũng được.
Câu 11: Hãy chỉ ra công thức tính đúng cú pháp:
A. = ( 7+5)/
No_avatar

Quá hayCười nhăn răngKhông biết ngượngNo_avatar
Biểu Tượng Cảm Xúc:

Không biết ngượng. {#emotions_dlg.usage} Khóc. {#emotions_dlg.usage} Xấu hổ. {#emotions_dlg.usage} Lỡ lời. {#emotions_dlg.usage}
Cau mày. {#emotions_dlg.usage} Ngây thơ. {#emotions_dlg.usage} Nụ hôn. {#emotions_dlg.usage} Cười nhăn răng. {#emotions_dlg.usage}
Sáng mắt vì $. {#emotions_dlg.usage} Kín miệng. {#emotions_dlg.usage} Mỉm cười. {#emotions_dlg.usage} Ngạc nhiên. {#emotions_dlg.usage}
{#emotions_dlg.tongue-out}. {#emotions_dlg.usage} Lưỡng lự. {#emotions_dlg.usage} Nháy mắt. {#emotions_dlg.usage} La hét. {#emotions_dlg.usage}
{#emotions_dlg.usage}
No_avatar

 Không biết ngượng

No_avatar

Kín miệng121321231

 

 
Gửi ý kiến