Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

5 BT về hệ số công suất_P2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Viết Thắng
Ngày gửi: 13h:09' 15-10-2012
Dung lượng: 363.5 KB
Số lượt tải: 314
Số lượt thích: 0 người
Bài tập về hệ số công suất _P2
Bài 6 : Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nt với MB. Biết đoạn AM gồm R nt với C và MB có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều u = Ucosωt (v). Biết R = r = , điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB lớn gấp n = điện áp hai đầu AM. Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là
A.0,887 B. 0,755 C.0,866 D. 0,975

Giải: Vẽ giản đồ véc tơ như hình vẽ

Từ R = r = ----->
R2 = r2 = ZL.ZC
(Vì ZL = (L; ZC = ----> ZL.ZC = )
= I2(R2 +ZC2)
 = I2(r2+ ZL2) = I2(R2+ ZL2)
Xét tam giác OPQ
PQ = UL + UC
PQ2 = (UL + UC )2 = I2(ZL +ZC)2 = I2(ZL2 +ZC2 +2ZLZC) = I2 (ZL2 +ZC2 +2R2) (1)
OP2 + OQ2 = (2)
Từ (1) và (2) ta thấy PQ2 = OP2 + OQ2 ------> tam giác OPQ vuông tại O
Từ UMB = nUAM = UAM
tan((POE) = ------> (POE = 300. Tứ giác OPEQ là hình chữ nhật
(OQE = 600 ------> (QOE = 300
Do đó góc lệch pha giữa u và i trong mạch: ( = 900 – 600 = 300
Vì vậy cos( = cos300 = . Chọn đáp án C
Cách khác:
Từ R = r = ----->
R2 = r2 = ZL.ZC -----> ZC = (*)
(Vì ZL = (L; ZC = ----> ZL.ZC = )
UMB = nUAM ------->ZMB = nZAM -------> ZMB = ZAM <------> R2 + ZC2 = 3 r2 + 3ZL2 –
------> ZC2 = 2R2 + 3ZL2 (**)------> ()2 = 2R2 + 3ZL2
3ZL4 + 2R2ZL2 – R4 = 0 ---> ZL2 = --> ZL = và ZC = R (***)
Tổng trở Z = = 
cos( = = = = 0,866. , Chọn đáp án A


Bài 7: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(t (V) vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây cảm thuần L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Tụ C có điện dung thay đổi được.Thay đổi C, khi ZC = ZC1 thì cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch, khi ZC = ZC2 = 6,25ZC1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Tính hệ số công suất của mạch. A. 0,6 B. 0,7 C. 0,8 D. 0,9
Giải:
tan(1 = = tan() = 1-----> R = ZL – ZC1 -----> ZC1 = ZL - R
UC2 = Ucmax -------> ZC2 = ------> 6,25ZC1ZL = R2 +ZL2
---> 6,25( ZL- R) ZL = R2 +ZL2 -----> 5,25ZL2 - 6,25RZL – R2 = 0
--------> 21ZL2 - 25RZL – 4R2 = 0 ------> ZL = 
ZC2 = = = ------>
cos(2 = = = 0,8. Chọn đáp án C
Bài 8 : Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần r mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 80 ( thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại và tổng trở của đoạn mạch AB chia hết cho 40. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch MB và của đoạn mạch AB tương ứng là
A. và . B. và . C. và . D. và 

Giải:

= I2R = 
= khi mẫu số = min ----> R2 = r2 +ZL2 --------> r2 +ZL2 = 802 = 6400
Ta có: cos(MB = Với r < 80(
cos(AB = Với n nguyên dương, theo bài ra Z = 40n

Z2 =1600n2 -------> (r+80)2 + ZL2 = 1600n2
r2 +160r + 6400 +ZL2 = 1600n2 ----> r = 10n2 – 80.
0 < r = 10n2 – 80.< 80 -----> n = 3 ----> r =10(
Suy ra: cos(MB = = 
 
Gửi ý kiến