Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi GVG cap huyen

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Thị Yến
Ngày gửi: 22h:36' 17-10-2012
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 204
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục và đào tạo
 Đề thi giáo viên giỏi cấp huyện

huyện ...................
 Chu kỳ: 2010 – 20012.
Môn: Sinh học.
Thời gian làm bài: 150 phút.


Câu 1 (3 điểm):
a- Kể tên các ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành đó?
b- Khái niệm về quang hợp và hô hấp ở cây xanh?
Viết sơ đồ tóm tắt cho 2 quá trình này?
Câu 2 (4 điểm):
a- Động vật có các hình thức sinh sản nào? Phân biệt các hình thức sinh sản đó?
b- Đấu tranh sinh học là một biện pháp đang được áp dụng rất rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp. Đồng chí hãy cho biết: Biện pháp đấu tranh sinh học là gì? Nêu ưu điểm và hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học? Cho ví dụ?
Câu 3 (3 điểm):
Một phân tử mARN có A - U= 20%, U – G =10%, X – G = 20% số ribônuclêôtit của mARN. ở mạch khuôn của gen tổng hợp lên mARN này có T – G =150 nuclêôtit.
a. Xác định chiều dài của mARN?
b. Tính số nuclêôtit mỗi loại và số liên kết hoá trị của gen đã tổng hợp lên phân tử mARN nói trên?
c. Một đột biến xảy ra làm cho chiều dài của gen trên giảm đi 3,4A0, xác định dạng đột biến và tính số nuclêôtit mỗi loại môi trường cung cấp cho gen sau khi bị đột biến tự sao liên tiếp 3 lần?
Câu 4 (3điểm):
a- Viết sơ đồ tóm tắt quá trình phát sinh giao tử ở động vật?
b- Giả sử trong tế bào ở một loài sinh vật có 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, cặp thứ nhất (cặp nhiễm sắc thể giới tính) chứa 1 cặp gen đồng hợp AA, cặp thứ hai chứa 2 cặp gen dị hợp (Bb và Dd), cặp thứ ba chứa 1 cặp gen dị hợp (Ee).
1. Viết các kiểu gen có thể có trong tế bào của loài này.
2. Viết các giao tử tạo ra của từng kiểu gen trên (Biết rằng không có đột biến, không có hoán vị gen xảy ra trong quá trình giảm phân).
Câu 5 (4 điểm):
a- Nêu chức năng chính của từng hệ cơ quan trong cơ thể người?
b- Khi học bài thực hành: “Quan sát tế bào và mô” (Sinh học 8) rất nhiều học sinh gặp khó khăn khi làm tiêu bản mô cơ vân và quan sát dưới kính hiển vi. Đồng chí hãy nêu các bước tiến hành và những chú ý với học sinh để bài thực hành này thành công nhất?
Câu 6 (3 điểm):
ở mèo gen D quy định màu lông đen nằm trên nhiễm sắc thể X, gen d tương ứng với nó quy định màu lông hung (biết rằng NST Y không mang gen về cặp tính trạng này). Hai gen này không lấn át nhau hoàn toàn nên ở trạng thái dị hợp mèo sẽ có lông ba màu (gọi là mèo tam thể).
a- Xác định kết quả phép lai trong các trường hợp sau:
* Mèo cái tam thể giao phối với mèo đực đen?
* Mèo cái tam thể giao phối với mèo đực hung?
b- Giải thích tại sao trong thực tế thường gặp mèo cái tam thể còn mèo đực tam thể thì rất hiếm? Tóm tắt ngắn gọn cơ chế hình
 
Gửi ý kiến