Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de kiem tra 1 tiet mon vat ly lop 6 hoc ki 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam
Người gửi: Trịnh Thị Ánh Tuyết
Ngày gửi: 22h:46' 21-10-2012
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 327
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN MÔN: VẬT LÍ 6
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng (1)
Vận dụng (2)
TỔNG
SỐ


TL/TN
TL/TN
TL/TN
TL/TN


Chương I
Cơ học
Đo độ dài
C1


1 đ
C6 (a,b,c)

1,5 đ


4


2,5đ


Khối lượng, đo khối lượng.
C2
1 đ1
1 đ


Trọng lực, đơn vị lực.

C3
1 đ1
1 đ


Hai lực cân bằng.

C 4

1 đ
1

1 đ


Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực.

C5
1,5 đ


1
1,5


Khối lượng, Trọng lực, đơn vị lực.


C6
(d,e,f g)
2 đ

4

2 đ


Trọng lực.


C7

1 đ

1

1 đ

TỔNG SỐ
4
4 đ
1
3 đ
8
3 đ

13
10 đ

Chú thích:
Đề được thiết kế với tỉ lệ: 40% nhận biết + 30% thông hiểu + 30% vận dụng (1)
Tất cả các câu đều tự luận.
Cấu trúc bài: 7 câu
Cấu trúc câu hỏi: 13.
PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN MÔN: VẬT LÍ 6
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC


Câu 1. (1 điểm)
Khi dùng thước đo cần biết những yếu tố nào? Nêu rỏ từng yếu tố?

Câu 2. (1 điểm)
Khối kượng của một vật là gì? Em hãy cho một ví dụ về khối lượng.

Câu 3. (1 điểm)
Trọng lực là gì? Em hãy cho một ví dụ về trọng lực.

Câu 4. (1 điểm)
Thế nào là hai lực cân bằng? Em hãy cho một ví dụ về hai lực cân bằng.

Câu 5. (1,5 điểm)
Hãy nêu 1 ví dụ chứng tỏ: lực tác dụng làm cho vật bị biến dạng; biến đổi chuyến động; vừa biến dạng vừa biến đổi chuyển động?

Câu 6. (3,5 điểm) )
Chọn số thích hợp điền vào chổ trống.
a) 250 m = … dm = … cm … mm.
b) 1 m3 = … dm3 = … cm3.
c) 1 m3 = … lít = … ml = … cc.
d) m = 350g => P = ?
e) P = 30 N => m = ?
f) F = 25 N => P = ?
g) m = 5 kg => P = ?

Câu 7. (1 điểm)
Một vật có khối lượng 3 kg. Thì trọng lượng của vật là bao nhiêu?---------------------Hết---------------------
(Giáo viên không giải thích gì thêm)


PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN MÔN: VẬT LÍ 6
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

(Đáp án này gồm 1 trang)
Câu
Nội dung
Thang điểm

Câu 1
- Khi dùng thước đo, cần biết GHĐ và ĐCNN của thước
- GHĐ của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước
- ĐCNN của thước là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

Câu 2
- Khối lượng của một vật chỉ lượng chất tạo thành vật đó.
- Lấy ví dụ đúng
0,5 điểm
0,5 điểm

Câu 3
- Trọng lực là lực hút của Trái Đất.
- Lấy ví dụ đúng
0,5 điểm
0,5 điểm

Câu 4
- Hai lực cân
 
Gửi ý kiến