Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm điểm đảng viên 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: av
Người gửi: Trần Rôl
Ngày gửi: 11h:36' 23-10-2012
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 5767
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 2
Chi bộ : trường TH4 P2

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phường 2,ngày 17 tháng 10 năm 2012


BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA ĐẢNG VIÊN
-----------
- Tôi tên là: Trần Rôl sinh năm 1977
- Chức vụ hiện nay: Giáo viên
- Là đảng viên chi bộ Trường Tiểu học 4 phường 2 ,thuộc đảng bộ :Phường 2 .
1/ Ưu điểm ( theo 4 nội dung)
1.1- Về tư tưởng chính trị:
- Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các qui định của địa phương nơi cư trú.
- Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua học tập các chuyên đề này trong hành động, cũng như nhận thức của một cán bộ công chức luôn phải có ý thức giúp đỡ mọi người xung quanh; luôn phải yêu tổ quốc, yêu chế độ, luôn sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa khi cần.
1.2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực. Luôn giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đồng nghiệp.
- Đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, Nhà nước.
- Luôn chấp hành tốt nội quy cơ quan; có mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi, thân tình với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Lễ phép, hoà nhã với quần chúng nhân dân.
- Luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để có đề xuất kịp thời với lãnh đạo cơ quan.
1.3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
- Thực hiện tốt các công việc do Chi bộ,Ban giám hiệu phân công, luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, nhất là những quy định Đảng viên không được làm.
- Với nhiệm vụ công việc được Chi bộ,Ban giám hiệu phân công; bản thân luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; tham mưu kịp thời, đúng thời hạn những công việc mà Chi bộ,Ban giám hiệu giao. Không để tình trạng tồn đọng công việc được giao.
*Thành tích: Năm học 2011 -2012 đạt được: đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
1.4. Về tổ chức kỷ luật:
- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, qui chế, qui định trong sinh hoạt và trong công tác. Luôn chấp hành sự phân công, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan.
- Thực hiện tốt các nội quy cơ quan theo quy định.
- Có ý thức xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong cơ quan.
- Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ, đúng quy định.
2/ Biện pháp khắc phục khuyết điểm:
- Ưu điểm:
Luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người cán bộ, giáo viên.
Công việc được giao luôn hoàn thành đúng thời hạn và làm việc với tinh thần tự giác, trách nhiệm cao, có hiệu quản nhất là công tác giáo viên chủ nhiệm cuối năm học không học nào bỏ hoặc lưu ban.
Luôn có ý thức học hỏi và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chẳng hạn như bản thân đã tốt nghiệp cao đẳng xong để đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội và đổi mới của công việc.
- Nhược điểm:
Chưa mạnh dạng đóng góp ý.
Trong công tác tự phê và phê bình còn nể nang.
Tự đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2012
- Tự xếp loại: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trên đây là bản tự kiểm điểm năm 2012, kính mong các Đồng chí trong Chi bộ đóng góp ý kiến, phê bình để bản thân ngày càng hoàn thiện.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
Trần Rôl

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CẤP ỦY
Cấp ủy chi bộ (Bí thư chi bộ):
Ghi kết luận về những ưu điểm và khuyết điểm……………………...;
Ghi kết quả biểu quyết xếp loại của chi bộ……………………………;
………..ngày ……tháng….năm ……
T/M CHI BỘ……………………..
BÍ THƯ


2-Đảng ủy:
Qua thẩm định của đảng ủy thống xếp loại………………;
……………ngày …..tháng ……năm……….
T/M ĐẢNG ỦY…………………..


Avatar
Đ/C NÀO LÀ ĐẢNG VIÊN , LÀ BÍ THƯ CHI BỘ THÌ VÀO ĐÂY MÀ LẤY BẢN KIỂM ĐIỂM CÙNG CÁC BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ ĐỂ THAM KHẢO NHIỀU LẮM...
 
Gửi ý kiến