Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm tra 1 tiết hình 8 chương 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thủy
Ngày gửi: 12h:52' 05-11-2012
Dung lượng: 148.0 KB
Số lượt tải: 2129
Số lượt thích: 0 người

Trường THCS Phan Châu Trinh
Lớp: 8/…….
Họ và tên: ………………………...........
KIỂM TRA 1 TIẾT- Năm học: 2012-2013
HÌNH HỌC 8. TIẾT: 25
Thứ……. ngày........tháng 11 năm 2012
Đề: A

Điểm

Lời phê của thầy cô


I.Trắc nghệm: (3đ)Chọn chữ cái đứng trước kết quả câu trả lời đúng nhất và ghi vào ô trống:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9a
9b
9c
9dCâu 1: Tổng số đo bốn góc của tứ giác MNPQ bằng:
A. 3600 B. 1800 C. n0 D. 7200
Câu 2: Tứ giác có hai cạnh đối song song là:
A. Hình thang B.Hình thang cân C. Hình bình hành D. Hình thoi
Câu 3:Tứ giác nào sau đây vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng?
A. Hình thang cân. B.Hình thang C. Hình chữ nhật D. Hình bình hành
Câu 3:Tứ giác có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau là:
A. Hình thang cân. B.Hình chữ nhật C. Hình vuông D. Hình bình hành
Câu 4:Nếu hình thoi ABCD có Â = 600 thì :
A. ∆ABD đều. B. Góc ACB bằng 1200 C. D. .
Câu 5: Độ dài hai đáy của một hình thang lần lượt là 3cm và 7cm, thì độ dài đường trung bình của hình thang đó bằng:
A. 10 cm B. 5cm C. 4cm D. 2cm
Câu 6: Hai góc kề một cạnh bên của hình thang:
A. bù nhau B. bằng nhau C. bằng 900 D. Mỗi góc bằng 1800
Câu 7: Để chứng minh một tứ giác là hình bình hành, ta chứng minh:
A. Hai cạnh đối bằng nhau B. Hai cạnh đối song song
C. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường D. Hai đường chéo bằng nhau.
Câu 8: Nếu độ dài hai cạnh kề của hình chữ nhật là 3cm và 5cm thì độ dài đường chéo của nó là:
A.14 cm B. cm C.cm D.4 cm
Câu 9: Các câu sau đúng hay sai?
Câu
Nội dung

a
Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân

b
Trong hình chữ nhật giao điểm hai đường chéo cách đều bốn đỉnh của hình chữ nhật

c
Hình thoi là một hình thang cân

d
Hình vuông vừa là hình thang cân vừa là hình thoi

II.Tự luận:(7đ)
Bài 1: (1đ) Tìm x trong hình vẽ sau:

Bài 2:(2đ) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm , AC = 8cm , M là trung điểm của BC. Tính độ dài AM.
Bài 3:(4đ) Cho hình thoi ABCD, gọi O là giao điểm cuả hai đường chéo. Vẽ đường thẳng qua B và song song với AC, vẽ đường thẳng qua C và song song với BD, hai đường thẳng đó cắt nhau ở K.
a/Tứ giác OBKC là hình gì? Vì sao?
b/Chứng minh rằng AB=OK
c/Tìm điều kiện của hình thoi ABCD để OBKC là hình vuông ?
Bài làm :
................................................................................................................................................................

Trường THCS Phan Châu Trinh
Lớp: 8/…….
Họ và tên: ………………………...........
KIỂM TRA 1 TIẾT- Năm học: 2012-2013
HÌNH HỌC 8. TIẾT: 25
Thứ……. ngày........tháng 11 năm 2012
Đề: B

Điểm

Lời phê của thầy cô


I.Trắc nghệm: (3đ)Chọn chữ cái đứng trước kết quả câu trả lời đúng nhất và ghi vào ô trống:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9a
9b
9c
9dCâu 1: Tổng số đo bốn góc của tứ giácABCD bằng:
A. 900 B. 1800 C. 3600 D. 7200
Câu 2: Tứ giác có hai cạnh đối song song là:
A. Hình thang B.Hình thang cân C. Hình bình hành D. Hình thoi
Câu 3:Tứ giác nào sau đây vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng?
A. Hình thang cân. B.Hình thang C. Hình vuông D. Hình bình hành
Câu 3:Tứ
Avatar

tại sao không đao dược 

 

 
Gửi ý kiến