Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2 HÓA 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Cường
Ngày gửi: 04h:24' 07-11-2012
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 1979
Số lượt thích: 0 người
Sở GDĐT Đăk Nông
Trường THPT Nguyễn Du
BÀI KIỂM TRA SỐ 2
Mã đề thi 16732

Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

C
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

D
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~


16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

C
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

D
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~


Cho N=14; 0=16; Mg=24; Fe=56; Cu=64; Ag=108
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Để nhận biết ion phot phat ( PO43-), người ta sử dụng thuốc thử
A. Dung dịch AgNO3 B. Quỳ tím C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch BaCl2
Câu 2: Chỉ ra nội dung sai :
A. Trong nhóm nitơ, khả năng oxi hoá của các nguyên tố tăng dần từ nitơ đến photpho.
B. Trong các hợp chất, nitơ có thể có các số oxi hoá –3, +1, +2, +3, +4, +5.
C. Trong các hợp chất, các nguyên tố nhóm nitơ có số oxi hoá cao nhất là +5.
D. Các nguyên tố nhóm nitơ thể hiện tính oxi hoá và tính khử.
Câu 3: Cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng tạo ra khí A không màu, hóa nâu ngoài không khí. Cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 tạo ra khí B màu nâu đỏ. A và B lần lượt là
A. NO và NO2 B. NO2 và NO C. NO và N2O D. N2 và NO
Câu 4: Cho 200ml dung dịch NH4NO3 0,1M tác dụng với 250 ml dung dịch KOH 0,1 M. Sau phản ứng thu được thể tích khí là
A. 0,56 lit B. 0,224 lit C. 0,448 lit D. 0,672 lit
Câu 5: Thuốc thử để nhận biết khí NH3 là
A. Dung dịch NaOH B. Quỳ tím ẩm C. Dung dịch HCl D. Dung dịch AgNO3
Câu 6: Cho các kim loại sau : Mg, Al, Cu, Ag, Fe, Cr, Au, Pt, Zn, Ca. Số kim loại tác dụng được với dung dịch axit HNO3 đặc nguội là
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 7: Hệ số cân bằng của HNO3 trong phản ứng Cu + HNO3 ( Cu(NO3)2 + NO + H2O là
A. 3 B. 2 C. 4 D. 8
Câu 8: Câu trả lời nào dưới đây không đúng khi nói về axit photphoric?
A. Axit photphoric là axit ba nấc. B. Axit photphoric là axit có độ mạnh trung bình
C. Axit photphoric có tính oxi hóa rất mạnh. D. Axit photphoric làm quỳ tím chuyển màu đỏ.
Câu 9: Chỉ ra nội dung đúng:
A. Thành phần chính của supephotphat đơn và supephotphat kép là muối canxi hiđrophotphat.
B. Supephotphat đơn chứa Ca(H2PO4)2 và CaSO4; supephotphat kép chứa Ca(H2PO4)2.
C. Supephotphat đơn và supephotphat kép đều sản xuất qua hai giai đoạn.
D. Supephotphat đơn sản xuất qua hai giai đoạn.
Câu 10: Nhiệt phân hoàn toàn 17,0 gam AgNO3 thu được a gam kim loại. Giá trị của a là
A. 2,7 gam B. 10,8 gam C. 5
Avatar

kaka! Thầy Cường, bạn mình

 

Avatar

hk co dap an ak?chan thia?Khóc

No_avatarf

hay

No_avatar

hình như câu19 thiếu dữ kiện

No_avatar

đề như cho điểm thế thầy

 

 
Gửi ý kiến