Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề KT chương 1 + 2 có đáp án (VL12)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Nguyên
Ngày gửi: 19h:38' 07-11-2012
Dung lượng: 139.5 KB
Số lượt tải: 825
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I VÀ II
MÔN VẬT LÝ LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút
Đề có 4 trang (40 câu).
Câu 1 : Xét một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Từ vị trí đứng yên cân bằng, vào thời điểm t = 0 truyền cho vật nhỏ của con lắc một vận tốc 6cm/s theo phương thẳng đứng, hướng xuống cho nó dao động điều hòa. Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động đến lúc nó lên đến vị trí cao nhất là s. Chọn trục tọa độ Ox thẳng đứng hướng lên; gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng của vật. Phương trình dao động của vật là
A. x = 2cos(6t – ) cm B. x = 2cos(3t + ) cm
C. x = cos(6t + ) cm D. x = 4cos(1.5t – ) cm
Câu 2. Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật đi được trong thời gian 8s là 64cm. Biên độ dao động của vật là
A. 3cm B. 2cm C. 4cm D. 5cm
Câu 3. Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T = 2s. Biết tốc độ trung bình của vật trong một chu kỳ là 4cm/s. Biên độ dao động của vật là:
A. 8cm B. 4cm C. 2cm D. 0,5cm
Câu 4: Chọn phát biểu đúng khi nói về năng lượng của vật dao động điều hòa.
A. Khi động năng của vật tăng thì cơ năng của vật cũng tăng và ngược lại.
B. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì thế năng tăng còn động năng giảm.
C. Khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra hai biên thì động năng tăng còn thế năng giảm.
D. Khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng thì động năng lớn nhất và bằng cơ năng.
Câu 5 : Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Vật nặng của con lắc có khối lượng m = 400g. Trong 10s con lắc thực hiện được 25 dao động toàn phần. Lấy π2=10.Độ cứng của lò xo là :
A. 100 N/m B. 10 N/m C. 15 N/m D. 150 N/m
Câu 6:Một sợi dây mảnh AB dài 1,2m không giãn, đầu B cố định, đầu A dao động với f = 100Hz và xem như một nút, tốc độ truyền sóng trên dây là 40m/s, biên độ dao động là 1,5cm. Số bụng và bề rộng của một bụng sóng là
A. 7 bụng, 6cm. B. 6 bụng, 3cm. C. 7 bụng, 1,5cm D. 6 bụng, 6cm.
Câu 7: Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hoà. Nếu tăng độ cứng lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ
A. tăng 4 lần B. giảm 4 lần C. tăng 2 lần D. giảm 2 lần
Câu 8: Tại một nơi trên mặt đất, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn
A. không đổi khi chiều dài dây treo của con lắc thay đổi.
B. không đổi khi khối lượng vật nặng của con lắc thay đổi.
C. tăng khi khối lượng vật nặng của con lắc tăng.
D. tăng khi chiều dài dây treo của con lắc giảm.
Câu 9: Tại một địa điểm xác định, một con lắc đơn có chiều dài  dao động nhỏ với chu kỳ 2 s. Nếu giảm chiều dài dây treo của con lắc đi 10% thì chu kỳ dao động của nó bằng bao nhiêu?
A. 6,324 s. B. 2,108 s. C. 0,632 s. D. 1,897 s.
Câu 10: Chọn phát biểu không đúng khi nói về sóng cơ học.
A. Sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn và trên bề mặt chất lỏng.
B. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào mật độ vật chất, tính đàn hồi và nhiệt độ của môi trường.
C. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào bản chất của môi trường và cường độ sóng.
D. Sóng dọc truyền được trong tất cả các chất rắn, lỏng và khí.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần?
A. Biên độ và cơ năng của vật giảm dần theo thời gian.
B. Động năng và thế năng của vật giảm dần theo thời gian.
C.
 
Gửi ý kiến