Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề-đáp án Sinh 9HKI (2012-2013: QTân Bình )

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:09' 19-12-2012
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
QUẬN TÂN BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN SINH – LỚP 9
(Thời gian 45 phút – không kể thời gian phát đề)
Thế nào là phép lai phân tích? Mục đích của phép lai phân tích là gì? Hãy lấy một ví dụ để minh họa. (ví dụ: chuột lang lông đen, trội; chuột lông trắng, lặn). (2 điểm)
(Chú ý: không cần viết sơ đồ lai)

Ở ruồi dấm, cánh dài là trội (kí hiệu là A); cánh ngắn là lặn (kí hiệu a); lông mềm là trội (kí hiệu B); lông cứng là lặn (kí hiệu b). (1 điểm)
Hãy cho biết kiểu hình của ruồi dấm có kiểu gen sau: AaBB và aaBb
Hãy viết kiểu gen của ruồi dấm có kiểu hình sau: cánh dài, lông cứng và cánh ngắn, lông cứng ( mỗi kiểu hình viết một kiểu gen)

Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm; gen a quy định thân xanh lục. Kiểu gen của đời Mẹ và Bố (đời P ) phải như thế nào để đời F1 thu được:
Toàn là cây cà chua có thân đỏ thẫm?
Có cây thân đỏ thẫm và có cây thân xanh lục.
(Chú ý:
Mỗi câu hỏi chỉ cần trả lời một kết quả và không cần viết sơ đồ lai
Phải có lý luận để dẫn đến kết quả; không trả lời trực tiếp) (2 điểm)

Vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng. (2 điểm)

Theo nguyên tắc bổ sung (NTBS) các cặp nucleotit nào liên kết với nhau trong ADN?
Áp dụng: Viết một đoạn mạch đơn bổ sung với một đoạn mạch đơn của ADN có trình tự sắp xếp như sau: (1 điểm)
-A – T – T – T – G – X – X –T – A –

Mối quan hệ giữa gen và protein được biểu hiện qua sơ đồ dưới đây:
Gen ( một đoạn ADN) ( mARN ( Protein (chuỗi axit amin) (2 điểm)
NTBS được biểu hiện như thế nào?
Tương quan về số lượng giữa axit amin và nucleotit của mARN khi ở trong riboxom để tổng hợp protein?


-HẾT-

ĐÁP ÁN - SINH 9 – KIỂM TRA HK1
NĂM HỌC 2012 – 2013
Thế nào là phép lai phân tích? Mục đích của phép lai phân tích là gì? Hãy lấy một ví dụ để minh họa. (ví dụ: chuột lang lông đen, trội; chuột lông trắng, lặn). (2 điểm)
(Chú ý: không cần viết sơ đồ lai)
Phép lai phân tích: lai tính trội x lặn 0.5 đ
Mục đích: xác định kiểu gen trội 0.5đ
Ví dụ:
Chuột lông đen x chuột lông trắng
Nếu: F1 100% lông đen ( đồng tính trội) ( chuột lông đen thuần chủng (AA) 0.5 đ
Nếu :F1 50% lông đen : 50% lông trắng (phân tính)( chuột lông đen không thuần chủng – dị hợp (Aa) 0.5đ
Ở ruồi dấm, cánh dài là trội (kí hiệu là A); cánh ngắn là lặn (kí hiệu a); lông mềm là trội (kí hiệu B); lông cứng là lặn (kí hiệu b). (1 điểm)
Hãy cho biết kiểu hình của ruồi dấm có kiểu gen sau: AaBB và aaBb
Hãy viết kiểu gen của ruồi dấm có kiểu hình sau: cánh dài, lông cứng và cánh ngắn, lông cứng ( mỗi kiểu hình viết một kiểu gen)
a. AaBB : cánh dài, lông mềm; aaBb : cánh ngắn, lông mềm 0.5đ
b. cánh dài lông cứng: AAbb hay Aabb và cánh ngắn, lông cứng: aabb 0.5 đ

Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm; gen a quy định thân xanh lục. Kiểu gen của đời Mẹ và Bố (đời P ) phải như thế nào để đời F1 thu được:
Toàn là cây cà chua có thân đỏ thẫm?
Có cây thân đỏ thẫm và có cây thân xanh lục.
(Chú ý:
Mỗi câu hỏi chỉ cần trả lời một kết quả và không cần viết sơ đồ lai
Phải có lý luận để dẫn đến kết quả; không trả lời trực tiếp) (2 điểm)
F1 đỏ thẫm => KG là: AA (hoặcAa hoặc AA và Aa) 1 đ
AA => GT mẹ : A - của bố: A => P: AA x AA
Aa => GT mẹ: A – của bố: a => P: AA x aa
AA và Aa => GT mẹ A – của bố: A , a => P: AA x Aa
(Một trong ba ý trên
 
Gửi ý kiến