Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

BT về Điện xoay chiều P - 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Viết Thắng
Ngày gửi: 22h:00' 19-12-2012
Dung lượng: 150.5 KB
Số lượt tải: 544
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU _ P 4
Câu 16. Cho mạch RLC nối tiếp. Khi đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω ( mạch đang có tính cảm kháng). Cho ω thay đổi ta chọn được ω0 làm cho cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị lớn nhất là Imax và 2 trị số ω1 , ω2 với ω1 – ω2 = 200π  thì cường độ dòng điện hiệu dụng lúc này là  .Cho  (H). Điện trở có trị số nào: A.150Ω. B.200Ω. C.100Ω. D.125Ω.
Giải:
I1 = I2 -----> Z1 = Z2 ------> (ZL1 – ZC1)2 = (ZL2 – ZC2)2 ----> ZL1 + ZL2 = ZC1 + ZC2
L((1 + (2) = -----> LC = ------> ZC1 = ZL2
Imax = ; I1 = = = 
-------> 4R2 = 2R2 + 2(ZL1 – ZC1)2
R2 = (ZL1 – ZL2)2 = L2 ((1 - (2)2 -----> R = L ((1 - (2) = = 150((). Chọn đáp án A
Câu 17: Một mạch điện xoay chiều gồm các linh kiện lí tưởng mắc nối tiếp theo thứ tự R, C và L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt – π/6). Biết U0, C, ω là các hằng số. Ban đầu điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là UR = 220V và uL = U0Lcos(ωt + π/3), sau đó tăng R và L lên gấp đôi, khi đó URC bằng
A. 220V. B. V. C. 110V. D. .

Giải: Hiệu pha ban đầu của uL và i: (UL - (i = ---> (i = -= -
Do đó ta có u, i cùng pha, MẠCH CÓ CỘNG HƯỞNG: nên: ZL = ZC và U = UR = 220 (V)
Khi tăng R và L lên gấp đôi thì R’ = 2R, Z’L = 2ZL
URC = = = U = 220V. Chọn đáp án A

Câu 18: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt+ φ) vào hai đầu một đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần). Biết ; R không thay đổi, L thay đổi được. Khi thì biểu thức của dòng điện trong mạch là . Khi thì biểu thức của dòng điện trong mạch là . Điện trở R có giá trị là
A. Ω. B. 100Ω. C. 200Ω. D. Ω.

Giải:
Ta có ZC = 100(; ZL1 = 200(; ZL2 = 400(
tan(1 = = ----.>(1 = ( +
tan(2 = = = 3tan(1 ----.>(2 = ( +
-------> (2 - (1 = - = 
tan((2 - (1) = tan = 
tan((2 - (1) =-----> tan(1 = 
-----> =------> R = 100 (() Chọn đáp án A


Câu 19. Trong giờ thực hành một học sinh mắc nối tiếp một quạt điện xoay chiều với điện trở R, rồi mắc vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380V. Biết quạt có các giá trị định mức 220V – 88W. Khi hoạt động đúng công suất định mức thì độ lệch pha giữa điện áp hai đầu quạt và dòng điện qua nó là (, với cos( = 0,8. Để quạt hoạt động đúng công suất thì R =?
Giải:
Gọi r là điện trở của quạt: P = UqIcos( = I2r.
Thay số vào ta được: I = = = 0,5 (A); r = = 352(
Zquạt = == 440(
Khi mác vào U = 380V: I = = = 
R2 + 2Rr + = ------> R2 + 704R +4402 = 7602
-----> R2 + 704R – 384000 = 0------> R = 360,7(

Câu 20. Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm R nối tiếp với L thuần. Bỏ qua điện trở cuộn dây của máy phát. Khi rô to quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng là 1A. Khi rô to quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng là A..Khi rô to quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB tính theo R là?

Giải: I = =
Với E là suất điện động hiệu dụng giữa hai cực máy phát: E = (N(0 = 2(fN(0 = U ( do r = 0)
Với f = np n tốc độ quay
 
Gửi ý kiến