Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TN Tích Phân và Ứng Dụng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Hồng Quế
Ngày gửi: 18h:36' 02-05-2017
Dung lượng: 168.5 KB
Số lượt tải: 932
Số lượt thích: 0 người
TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) thì F(b) – F(a) = 
1. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = f(x), x = a, x = b và y = 0 là S =  (với a < b)
2. Thể tích khối tròn xoay hình thành khi quay quanh trục Ox một hình (H) giới hạn bởi các đường: y = f(x), x = a, x = b, y = 0 là V = 
Câu 1. Tính I = 
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 2. Cho I = . Trong đó, a và b là các số hữu tỉ. Hệ thức nào sau đây sai?
A. a < b B. a + b = –1/2 C. ab = –3/2 D. a – b = 5/2
Câu 3. Tính I = 
A. π/2 – 2 B. π/2 – 1 C. π/2 + 2 D. π/2 + 1
Câu 4. Tính I = 
A. e + 2ln 3 B. e + 2ln 3 + 1 C. e – 1 + 2ln 3 D. e + 1 – 2ln 3
Câu 5. Tính I = 
A. I = 1/3 B. I = 2/3 C. I = 1/2 D. I = 1/5
Câu 6. Tính I = 
A. I = 3/2 B. I = 1/2 C. I = 1/3 D. I = 2/3
Câu 7. Tính I = 
A. I = 15/4 B. I = 9/4 C. I = 7/2 D. I = 11/4
Câu 8. Tính I = 
A. 5 B. 6 C. 7 D. 9
Câu 9. Tính I = 
A. I = 5/3 B. I = 8/3 C. I = 11/3 D. I = 7/3
Câu 10. Tính I = 
A. I = 1/10 B. I = 1/5 C. I = 2/5 D. I = 3/10
Câu 11. Tính I = 
A. 1 B. 2 C. 1/2 D. 3/2
Câu 12. Tính I = 
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 13. Cho I =  (các số a, b, c là các số hữu tỉ). Biểu thức liên hệ đúng là
A. a + c = b B. ab = c C. b = 2ac D. b = –2ac
Câu 14. Tính I = 
A. 111/30 B. 113/30 C. 116/15 D. 112/15
Câu 15. Tính I = 
A. –72/5 B. –72/7 C. –66/5 D. –66/17
Câu 16. Tính I = 
A. I = 4/3 B. I = 2/3 C. I = 1/3 D. I = 1/6
Câu 17. Tính I = 
A.  B. 2 C. 3 D. 2
Câu 18. Tính I = 
A. 2π B. 2π + 6 C. 4π D. 4π – 3
Câu 19. Cho I =  với a/b là phân số tối giản. Tính ab.
A. 6 B. 18 C. 3 D. 12
Câu 20. Tính I = 
A. I = π/4 + 2/3 B. I = π/6 + 5/4 C. I = π/3 + 1/2 D. I = π/2
Câu 21. Tính I = 
A. I = π/12 B. I = π/16 C. I = π/8 D
 
Gửi ý kiến