Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG TỪ TRUONG 20 CÂU

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bé Hoa
Ngày gửi: 10h:09' 24-01-2013
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 574
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG IV
Môn Vật Lý – 11
Đề số 1
Tính chất cơ bản của từ trường là:
A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.
B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.
C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.
D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.
Từ phổ là:
A. hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường.
B. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau.
C. hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm.
D. hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song.
Từ trường là dạng vật chất tồn tại:
A.Xung quanh hạt mang điện chuyển động. B. Xung quanh hạt mang điện
C.Xung quanh dây dẫn điện D.Xung quanh chất như Fe, Mn, Co…
Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện không có đặc điểm nào sau đây?
A. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện;
B. Vuông góc với vectơ cảm ứng từ;
C Vuông góc với mặt phẳng chứa vectơ cảm ứng từ và dòng điện;
D. Song song với các đường sức từ.
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ.
B. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ.
C. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường.
D. Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ.
Khi độ lớn cảm ứng từ và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần thì độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn
A. tăng 2 lần. B. không đổi. C. tăng 4 lần. D. giảm 2 lần.
Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện không phụ thuộc
A. bán kính tiết diện dây. B. bán kính vòng dây.
C cường độ dòng điện chạy trong dây. D. môi trường xung quanh.
Độ lớn cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây hình trụ tròn không phụ thuộc
A. chiều dài ống dây. B. số vòng dây của ống.
C đường kính ống. D. số vòng dây trên một mét chiều dài ống.
Phát biểu nào dưới đây là ?
A. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường thẳng song song với dòng điện
B. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường tròn
C. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường thẳng song song cách đều nhau
D. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn
Chọn phát biểu không đúng. Lực từ là lực tương tác:
A.Giữa nam châm và điện tích đứng yên. B.Giữa hai nam châm
C.Giữa nam châm và dòng điện D.Giữa nam châm và điện tích chuyển động
Có hai dây dẫn thẳng đặt song song và cách nhau 10cm đặt trong không khí. Hai dòng điện có cường độ dòng điện trong hai dây bằng nhau là 10 (A) và cùng chiều. Từ trường tại M nằm trên mặt phẳng của hai dây dẫn và cách đều hai dây dẫn là:
0 B.2
 
Gửi ý kiến