Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Su 7 HSG cáp trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: 2012 - 2013
Người gửi: Vũ Thi Hồng Anh
Ngày gửi: 22h:56' 31-01-2013
Dung lượng: 54.5 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS BÌNH NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ 01/ KHCN – KHBDHSG Bình nhân, ngày10 tháng 9 năm 2013
Kế HOạCH BồI dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử
NĂM HọC 2012 – 2013

I. Căn cứ xây dựng:
Căn cứ kế hoạch số 66/KH-SGĐT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của giáo dục và đào tạo Tuyên Quang về kế hoạch tổ chức các kì thi chọn học sinh giỏi các cấp năm học 2011- 2012.
Căn cứ kế hoạch số 63/KH-PGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2012 của phòng giáo dục và đào tạo Chiêm Hóa về kế hoạch tổ chức các kì thi chọn học sinh giỏi các cấp năm học 2012- 2013.
Căn cứ tình hình giảng dạy bộ môn. Cá nhân tôi xin xây dựng kế hoạch tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2012 – 2013 như sau:
II. Chỉ tiêu:
1. Giáo viên: Giáo viên giỏi cấp trường.
2. Học sinh: Có ít nhất 2 học sinh đạt giải chính thức cấp trường.
III. Thời gian, nội dung thực hiện;
1. Thời gian thực hiện.
Đối với lớp 7: Từ 15/9/2012 đến 28/ 2/2013
Đối với lớp 8: Từ 15/9/2012 đến 25/ 12/2013
Nội dung bồi dưỡng:
Lớp 8:
Tháng 9: Kiến thức cơ bản.
Tháng 10: - Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa đã học
Tháng 11: - Nắm chắc nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa đã học.
- Xác định được kiến thức để sử dụng được lược đồ, bản đồ.
Tháng 12 : Các sự kiện chính, các bài tập và kiểm tra nhận xét. Đánh giá sự kiện lịch sử, so sánh được các sự kiện lịch sử.
Lớp 7:
Tháng 9: Kiến thức cơ bản.
Tháng 10: - Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa đã học
Tháng 11: - Nắm chắc nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa đã học.
Xác định được kiến thức để sử dụng được lược đồ, bản đồ.
Tháng 12 : Các sự kiện chính, các bài tập và kiểm tra nhận xét.
Tháng 1: Đánh giá sự kiện lịch sử.
Tháng 2: So sánh được các sự kiện lịch sử.
IV. Giải pháp:
- Tự học tự nghiên cứu tài liệu phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh.
- Tích cực kiểm tra lí thuyết, bài tập của học sinh
- Khuyến khích học sinh có cách dễ nhớ, dễ hiểu nhất, ngắn gọn nhất.
- Kết hợp tốt với gia đình để động viên khuyến khích học tập của học sinh.


LỚP 7
NỘI DUNG

Chuyên đề 1:
Chương III. Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

Chương IV. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
Chương III. Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập
(10 tiết)
- Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán
Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI)
Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542-602)
Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX
Nước Cham pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
Chương IV. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X (4 tiết)
Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương
Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Chuyên đề 2:
KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Phần một: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI (9 tiết)

Chuyên đề 3
Phần hai: LỊCH SỬVIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
Chương I. Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê
(thế kỉ X) (3 tiết)
Chương II. Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI - XII) (7 tiết)
Chương III. Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII - XIV) (11 tiết)
Chương IV. Đại Việt từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIX thời Lê sơ (12 tiết)
Chương V. Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII (12 tiết
VI. Nam thế XIX (8 )
LỚP 8
NỘI DUNG

Chuyên đề 1
Phần hai: LỊCH Sö VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
Chương I. Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (
 
Gửi ý kiến