Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi GVG huyen mon sinh THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phương
Ngày gửi: 15h:22' 20-02-2013
Dung lượng: 134.0 KB
Số lượt tải: 1196
Số lượt thích: 0 người
Phòng gd&dt
huyện quảng xương

đề thi Giáo viên giỏi THCS cấp huyện
năm học 2007-2008
Môn thi : Sinh
Thời gian làm bài : 150 phút .
Quảng Xương ngày 1 tháng 4 năm 2008


Câu1: (4.5điểm)
Điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 tế bào sinh ra từ một hợp tử lưỡng bội trong trường hợp :
a. Bình thường ?
b. Không bình thường ?
Câu2:(1.5điểm)
Điểm khác nhau giữa thường biến và mức phản ứng?
Câu3:(2điểm)
Công nghệ sinh học là gì? Nêu các lĩnh vực của công nghệ sinh học và ứng dụng của mỗi lĩnh vực đó trong đời sống?
Câu4:(2điểm)
Hãy nêu các chức năng của AND? Để thực hiện được các chức năng đó, phân tử AND có đặc điểm cấu tạo và hoạt động như thế nào?
Câu5:(1.5điểm)
Trên một cây bạch đàn, lượng lá cây nhiều là nguồn thức ăn dồi dào, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và sinh sản của quần thể sâu ăn lá trên cây bạch đàn làm cho số cá thể trong quần thể sâu ăn lá cây tăng lên. Khi số lượng sâu tăng lên thì nguồn thức ăn (lá cây bạch đàn ) lại giảm dần. Đây có phải là hiện tượng khống chế sinh học không? Vì sao?
câu6:(4.5điểm)
ở một gen, tỉ lệ giữa số nuclêôtit loại G và loại không bổ sung với nó là 2/3.Trên mỗi mạch của gen có G1= T2 ; G2 = A1 ; T1 = 500nu.
1/ Xác định chiều dài của gen và số lượng từng loại nuclêôtit từng loại trên mỗi mạch của gen?
2/ Trong quá trình sao mã nếu xảy ra đột biến mất 3 nuclêôtit thì có thể xảy ra hậu quả gì? (biết rằng đột biến không xảy ra ở vị trí bộ ba mở đàu và bộ ba kết thúc)
Câu7:(3điểm)
Một tế bào sinh dục đực và một tế bào sinh dục cái của một loài nguyên phân một số đợt bằng nhau. Tất cả các tế bào con sinh ra đều chuyển sang vùng chín giảm phân bình thường tạo ra 1280 giao tử. Trong quá trình đó, đã có 14592 NST bị tiêu biến cùng với các thể định hướng. tỉ lệ trứng được thụ tinh chiếm 6,25% trên tổng số trứng được tạo thành .
Xác định :
1/ Số tế bào sinh tinh và số tế bào sinh trứng đã tạo ra số giao tử trên?
2/ Bộ NST 2n của loài ?
3/ Số hợp tử được tạo thành và hiệu suất thụ tinh của tinh trùng ?
Câu8 (1 điểm) : Biết rằng P thuần chủng , tương phản đời F1 đồng tính đời F2 phân tính . Những quy luật di truyền nào có thể cho tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 3:1?


đáp án và hướng dẫn chấm
môn sinh


Nội dung
Điểm

Câu1
1. Trong trường hợp bình thường :
a. Giống nhau:
- Cấu trúc tế bào: đều có màng tế bào, chất nguyên sinh và nhân. Nhân chứa bộ NST lưỡng bội giống nhau về cấu trúc.
- Chức năng:
+ Đều chứa bộ NST đặc trưng cho loài.
+ Là đơn vị cấu trúc và đơn vị chức năng của cơ thể
 
Gửi ý kiến