Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thân Thị Định
Ngày gửi: 20h:43' 21-02-2013
Dung lượng: 12.1 KB
Số lượt tải: 2805
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Ngọc Phương)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN TRÀNG ĐỊNH
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
LỚP 7 THCS NĂM HỌC 2011 - 2012MÔN: Tiếng Anh

Họ và tên thí sinh: ……………………………………… SBD……………….……..
Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………….…..
Nơi sinh (huyện, tỉnh): ………………………………………………………….……...
Học sinh lớp: ………………………. Trường: …………………………..………….


Họ tên, chữ kí giám thị số 1: …………………………………………………………..
Họ tên, chữ kí giám thị số 2: …………………………………………………………..Chú ý:
- Thí sinh phải ghi đủ các mục ở trên theo sự hướng dẫn của giám thị.
- Thí sinh không được kí tên, không được nêu tên người hay địa danh có thực ở địa phương hay dùng bất cứ kí hiệu gì để đánh dấu bài thi (ngoài việc làm theo yêu cầu của đề thi)
- Không được dùng mực đỏ, bút chì để làm bài thi; không viết bằng hai thứ mực. Phần viết hỏng ngoài cách dùng thước kẻ gạch chéo, không được tẩy xóa bằng bất kì cách gì khác (kế cả dùng bút xóa).
- Trái với điều trên thí sinh sẽ bị loại.
- Thí sinh không được dùng bất cứ tài liệu gì kế cả từ điển.


Phòng giáo dục và đào tạo
huyện tràng định

Đề chính thức


Kì thi chọn học sinh giỏi cấp huyện
Lớp 7 THCs Năm học 2011 - 2012Môn: Tiếng Anh
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Chú ý: Thí sinh làm bài vào tờ giấy thi này


Điểm của bài thi: Họ tên, chữ kí giám khảo:


- Ghi bằng số: 1. ..……………………………- Ghi bằng chữ: 2…………………………………
Số phách:


I. Odd one out: (10 points)
Example: 0. A. school B. hospital C. church D. pen
Answer: D

1. A. playing B. learning C. writing D. evening
2. A. swap card B. play catch C. skip rope D. washing up
3. A. piano B. guitar C. singer D. violin
4. A. game B. talk C. drink D. eat
5. A. February B. Saturday C. December D. June
6. A. nervous B. worried C. happy D. moment
7. A. third B. twelve C. fourteen D. twenty
8. A. tell B. see C. will D. let
9. A. directory B. sometime C. calendar D. distance
10. A. teenager B. worker C. singer D. engineer

1. ………… 2. ………… 3. ………… 4. …………
5. ………… 6. ………… 7. ………… 8. …………
9. ………… 10. …………
Page 1 of 6
II. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. (10 points)


Example: A. sky B. deny C. differently D. cry
Answer: C

11. A. teenager B. together C. guess D. regular
12. A. chicken B. coach C. orchestra D. change
13. A. meat B. reader C. overseas D. realize
14. A. horrible B. hour C. hundered D. hold
15. A. much B. drug C. future D. buffalo
16. A. recieve B. score C. scout D. comics
17. A. celebration B. collection C. education D. question
18. A. station B. take C. student D. table
19. A. biology B. geography C.fly D.
No_avatar

cũn hay mak máy pek Mỉm cười

 

No_avatar

Cái gì vậy trời, đề gì mà không ra hồn

Avatar

Cau mày

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓