Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

vio vỏng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Ngọc Anh
Ngày gửi: 18h:54' 25-02-2013
Dung lượng: 194.0 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất ?
Câu 2: Biểu diễn tập nghiệm của phương trình  là một đường thẳng:
song song với trục Ox
song song với trục Oy
đi qua gốc tọa độ
cắt trục tung tại điểm có tung độ - 2
Câu 3: Biểu diễn tập nghiệm của phương trình  là một đường thẳng:
song song với trục Ox
song song với trục Oy
đi qua gốc tọa độ
cắt trục hoành tại điểm có hoành độ - 2
Câu 4: Cho hai đường tròn (O; 13) và (O`; 12) có khoảng cách hai tâm OO` = 25. Vị trí tương đối của hai đường tròn đó là:
ngoài nhau
tiếp xúc ngoài
tiếp xúc trong
cắt nhau
Câu 5: Tam giác  cân tại , đường tròn  đường kính  cắt các cạnh  lần lượt tại  và . Biết góc  có số đo là . Số đo góc  là:
Câu 6: Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau ?
Trong các dây của một đường tròn, dây lớn nhất là đường kính
Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy
Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây thì vuông góc với dây ấy
Trong các dây đi qua một điểm nằm trong một đường tròn, dây ngắn nhất là dây vuông góc với đường kính đi qua điểm đó
Câu 7: Cho phương trình . Khẳng định nào sau đây là sai ?
Phương trình có vô số nghiệm
(- 1; - 3) không là nghiệm của phương trình
Phương trình không có nghiệm () mà  đều dương
Phương trình có nghiệm () mà  đều nguyên
Câu 8: Công thức nghiệm tổng quát của phương trình  là:
Câu 9: Khẳng định nào sau đây sai ? Trên mặt phẳng tọa độ Oxy
Gốc tọa độ biểu diễn điểm O(0; 0)
Những điểm có hoành độ bằng 0 nằm trên trục hoành
Hai điểm có hoành độ bằng nhau và tung độ đối nhau thì đối xứng với nhau qua trục hoành
Hai điểm có hoành độ đối nhau và tung độ đối nhau thì đối xứng với nhau qua gốc tọa độ
Câu 10: Cho tam giác ngoại tiếp đường tròn . Trên các cạnh  lần lượt lấy  sao cho , . Khẳng định nào sau đây đúng:
 là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
 là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 
 là trọng tâm tam giác 
 là trực tâm tam giác 

 
Gửi ý kiến