Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Vong 2,3 Violympic

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Lê Trà My
Ngày gửi: 19h:41' 04-03-2013
Dung lượng: 162.9 KB
Số lượt tải: 109
Số lượt thích: 0 người
VIOLYMPIC
Câu 1: Tìm /, biết: /. Kết quả là: / 
Câu 2: Tìm /, biết: /. Kết quả là: / 
Câu 3: Viết được /, với / 
Câu 4: Tìm /, biết: /. Kết quả là / 
Câu 5: Chia 126 cho một số ta được số dư là 25. Số chia là 
Câu 6: Tìm /, biết: /. Kết quả là / 
Câu 7: Tính: / 
Câu 8: Tính: / 
Câu 9: Tính: / 
Câu 10: Tìm một số có ba chữ số, biết rằng: chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị được thương là 2, dư 2; chữ số hàng trăm bằng hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị. Số cần tìm là 
ID=12528095(ID nik chính)

Câu 1: Viết được /, với / 
Câu 2: Tìm /, biết: /. Kết quả là / 
Câu 3: Tính: 3920 : 28 : 2 = 
Câu 4: Tìm /, biết: /. Kết quả là: / 
Câu 5: Số phần tử của tập hợp A = {/ và /} là 
Câu 6: Tính: / 
Câu 7: Chia 80 cho một số ta được số dư là 33. Số chia là 
Câu 8: Tìm /, biết: /. Kết quả là / 
Câu 9: Chia một số tự nhiên cho 60 được số dư là 31. Nếu đem chia số đó cho 12 thì được thương là 17. Số tự nhiên đó là 
Câu 10: Tìm một số có ba chữ số, biết rằng: chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị được thương là 2, dư 2; chữ số hàng trăm bằng hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị. Số cần tìm là 

Câu 1: Tính: 3200 : 40 . 2 = 
Câu 2: Tìm /, biết: /. Kết quả là / 
Câu 3: Tìm /, biết: /. Kết quả là / 
Câu 4: Tính: 3920 : 28 : 2 = 
Câu 5: Kết quả phép tính / là 
Câu 6: Tìm /, biết: /. Kết quả là / 
Câu 7: Chia 126 cho một số ta được số dư là 25. Số chia là 
Câu 8: Tìm /, biết: /. Kết quả là / 
Câu 9: Tổng của hai số bằng 78293. Số lớn trong hai số đó có chữ số hàng đơn vị là 5, chữ số hàng chục là 1, chữ số hàng trăm là 2. Nếu ta gạch bỏ các chữ số đó đi thì ta được một số bằng số nhỏ. Vậy số nhỏ trong hai số đó là 
Câu 10: Tính: / 
Chào mừng Lê Trà | đổi thông |[ Thoát ]|ID=18068678
/
||||các ||đề |

Thời Gian : 
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Viết số 43 dưới dạng tổng hai số nguyên tố / với /. Khi đó / 
Câu 2: Số các ước tự nhiên có hai chữ số của 45 là 
Câu 3: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 32 là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
Câu 4: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 41 là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
Câu 5: Cho / là chữ số khác 0. Khi đó / 
Câu 6: Cho phép tính / và /. Khi đó / .
Câu 7: Tìm số nguyên tố / sao cho / và / cũng là số nguyên tố. Kết quả là / 
Câu 8: Tìm số nguyên tố / sao cho / và / cũng là số nguyên tố. Kết quả là / 
Câu 9: Việt hơn Nam 10 tuổi. Hỏi có mấy năm mà tuổi Nam là ước số của tuổi Việt ? Trả lời: năm.
Câu 10: Có bao nhiêu hợp số có dạng / ? Trả lời:  số.
Chào mừng Lê Trà | đổi thông |[ Thoát ]|ID=18068678
/
||||các ||đề |

Thời Gian : 
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Tập hợp các số tự nhiên / sao cho / là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần
 
Gửi ý kiến