Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi bài 3 Violympic toán 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Tùng
Ngày gửi: 22h:06' 07-03-2013
Dung lượng: 486.5 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ BD vuông góc với AC, CE vuông góc với AB. BD và CE cắt nhau tại I. Đường thẳng AI cắt BC tại H. Khi đó, số đo góc  bằng .
Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác góc B cắt AC tại I. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BASố đo góc BEI là độ.
Câu 3: Cho tam giác ABC có AB = 2 cm, AC = 5 cm, BC=  cm. Góc  bằng 
Câu 4: Vận tốc riêng của một ca nô là 23 km/h, vận tốc dòng sông là 2,5 km/h. Hỏi với thời gian để ca nô chạy ngược dòng được 41 km thì ca nô chạy xuôi dòng được quãng đường là kilômét.
Câu 5: Một số M được chia làm 3 phần sao cho phần thứ nhất và phần thứ hai tỉ lệ  thuận với 4 và 5; phần thứ hai và phần thứ ba tỉ lệ nghịch với 5 và 3. Biết phần thứ ba hơn phần thứ hai là 10. Số M là 
Câu 6: Ba số tự nhiên có ước chung lớn nhất bằng 25 và ba số đó tỉ lệ nghịch với 4; 6; 15. Số lớn nhất trong ba số đó là 
Câu 7: Cho , vậy  
Câu 8: Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn 5x=2y, 2x = 3z, xy = 90. Giá trị của y là 
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 9: Cho biết  và . Trung bình cộng của ba số x, y, z bằng (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 10: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 3 và 4. Người ta đo được đường chéo của mảnh vườn dài 35 m. Vậy diện tích mảnh vườn là .


Câu 1: Cho tam giác ABC có AB = 2 cm, AC = 5 cm, BC=  cm. Góc  bằng 
Câu 2: Điều tra về tuổi nghề của 30 công nhân trong 1 phân xưởng sản xuất ta có số liệu sau: 1   4   7     3    4      6   15   3     1     4    4   1   5     3    10    7    8    10   3     4    5   6   5    10   10    3    1     4    6     5 Số trung bình cộng là (Nhập kết quả là số thập phân chính xác đến hàng phần trăm)
Câu 3: Cho hàm số  . Giá trị  là 
Câu 4: Cho . Giá trị lớn nhất của Q là 
Câu 5: Vận tốc riêng của một ca nô là 23 km/h, vận tốc dòng sông là 2,5 km/h. Hỏi với thời gian để ca nô chạy ngược dòng được 41 km thì ca nô chạy xuôi dòng được quãng đường là kilômét.
Câu 6: Một đội thuỷ lợi có 15 người làm trong 4 ngày đào đắp được  đất. Một đội khác có 10 người làm trong 5 ngày thì đào đắp được số mét khối đất là Giả thiết năng suất của mỗi người đều như nhau).
Câu 7: Ba số tự nhiên có ước chung lớn nhất bằng 25 và ba số đó tỉ lệ nghịch với 4; 6; 15. Số lớn nhất trong ba số đó là 
Câu 8: Cho tam giác ABC có góc C bằng 30 độ. AH vuông góc với BC, H thuộcđoạn BC, AH bằng một nửa BC.D là trung điểm của AB.Số đo Góc ABC là độ.
Câu 9: Cho  . Các giá trị  và  để cho M có giá trị nguyên là Nhập kết quả theo thứ tự tăng dần, giữa các số ngăn cách bởi dấu ;).
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 10: Cho tam giác ABC có . Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Số đo góc CBD bằng độ.
Câu 1: Cho tam giác ABC có AB = 2 cm, AC = 5 cm, BC=  cm. Góc  bằng 
Câu 2: Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số  với trục hoành là 
Câu 3: Giá trị của biểu thức  bằng 
Câu 4: Số tự nhiên  thỏa mãn đẳng thức  là  
Câu 5: Với  thì giá trị của biểu thức bằng 
Câu 6: Với mọi  thuộc  thì giá trị của biểu thức  có tận cùng là chữ số 
Câu 7: Vận tốc riêng của một ca nô là 23 km/h, vận tốc dòng sông là 2,5 km/h. Hỏi với thời gian để ca nô chạy ngược dòng được 41 km thì ca nô chạy xuôi dòng được quãng
 
Gửi ý kiến