Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HSG HÓA 9 TỈNH PHÚ THỌ 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm từ nguồn của Thầy: Lê Ngọc Hải
Người gửi: Phùng Khắc Nguyên
Ngày gửi: 00h:32' 12-03-2013
Dung lượng: 117.5 KB
Số lượt tải: 329
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012– 2013

Môn: Hóa học
Thời gian: 150 phút không kể thời gian giao đề
(Đề thi có: 02 trang)


 Đây là đề thi mà phẫn hữu cơ ra khá hay, tuy nhiên đề lại yêu cầu HS lớp 9 áp dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng, phản ứng điều chế clorua vôi.
Có rất nhiều cách khai thác sâu kiến thức THCS để ra đề thi HSG tỉnh chứ không nhất thiết phải đưa ra cách hỏi đánh đó kiểu này.
Năm 2011 -2012 Đề đưa ra câu:
3) Cho x gam một muối halogenua của một kim loại kiềm tác dụng với 200 ml dung dịch H2SO4 đặc, nóng (vừa đủ). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp sản phẩm A trong đó có một khí B (mùi trứng thối). Cho khí B tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 (dư) thu được 47,8 gam kết tủa màu đen. Phần sản phẩm còn lại, làm khô thu được 342,4 gam chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi, thu được 139,2 gam muối duy nhất.
a) Tính nồng độ mol/lít của dung dịch H2SO4 ban đầu.
b) Xác định công thức phân tử muối halogenua.
c) Tính x.
Theo ý kiến tôi là không phù hợp
Câu 1: (2,0 điểm)
Hỗn hợp X gồm CO2 và CH4 có thể tích 896 ml (đktc) được dẫn qua C (cacbon) nung nóng dư thu được hh khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, lấy SP pư cho hấp thụ hết vào dd nước vôi trong dư, thu được 7 g kết tủa.
1/ Viết các PTHH xảy ra
2/ XĐ tỉ khối của hh X đối với N2.
Câu 2: (3,0 điểm)
1/ Từ các chất: CaCO3, H2O, CuSO4, KClO3, FeS2. Hãy viết các PTHH điều chế các chất sau: CuO, CuCl2, Ca(OCl)2, Fe2(SO4)3. Cho biết các đk xảy ra pư và các chất xúc tác cần thiết coi như có đủ.
(*2Ca(OH)2 + 2Cl2 -> CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O
Phản ứng này là không phù hợp với HSG lớp 9
ở THCS không thiếu phản ứng hay và phù hợp chứ không cần đánh đố HS kiểu này)
2/ HH A gồm 2 hiđrocacbon X (CnH2n+2) và Y (CmH2m) đều là chất khí ở đk thường. Cho 3,36lit A (đktc) đi qua dd Br2 dư tới pư hoàn toàn, thấy có 8g Br2 pư. Biết 6,72lit A (đktc) nặng 23g. XĐ CTPT của X và Y.
Câu 3: (3,0 điểm)
1/ Cho 100 ml dd H2SO4 20% (d=1,14g/ml) vào 400g dd BaCl2 5,2%. Khi kết thúc pư, thu được kết tủa A và dd B. Tính lượng kết tủa A và nồng độ % các chất trong dd B.
2/ Khi làm lạnh 900g dd NaCl bão hoà ở 90oC về 0oC thì có bao nhiêu gam tinh thể NaCl tách ra, biết SNaCl(90oC) = 50g và SNaCl(0oC) = 35g.
Câu 4: (10,0 điểm)
1/ Cho các nguyên tố: S, Mg, Al, P, O, Si, Na. Hãy sắp xếp các nguyên tố đã cho từ trái qua phải theo chiều giảm dần tính kim loại và tính phi kim. Giải thích?
2/ Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dd hh KOH 1m và Ba(OH)2 1,5M thu được 47,28 gam kết tủa. Viết các PTHH xảy ra và tìm V.
2/ Có 2 thanh kim loại M (có hoá trị II trong hợp chất). Mỗi thanh nặng 20 gam.
a/ Thanh thứ nhất được nhúng vào 100ml dd AgNO3 0,3M. Sau 1 thời gian pư, lấy thanh KL ra, rửa sạch, làm khô đem cân lại thấy thanh KL nặng 21,52g và nồng độ AgNO3 trong dd còn lại là 0,1M. Coi thể tích dd không thay đổi và lượng Ag sinh ra bám hoàn toàn vào thanh KL. XĐ M.
b/ Thanh thứ 2 được nhúng vào 460g dd FeCL3 20%. Sau 1 thời gian pư, lấy thanh KL ra, dd thu được có nồng độ % của MCl2 bằng nồng độ % của FeCl3 còn lại. Biết rằng ở đây chỉ xảy ra pư theo sơ đồ: M + FeCl3 -> MCl2 + FeCl2
XĐ khối lượng thanh KL khi được lấy ra khỏi dd.
4/ Để 1 lượng bột sắt nặng a gam ngoài không khí, sau 1 thời gian thu được 12g chất X gồm
No_avatar

em thấy thầy nhận xét không đúng cho lắm.Tuy là phương trình trạng thái nhưng bây giờ học sinh được đi thi đã biết hết cả rồi,còn Clorua vôi thì dễ nhầm hơn nhưng đa số h/s bây giờ toàn nhầm với CaOCl2 chứ ít khi nhầm cái này

 
Gửi ý kiến