Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

vong 16 lop 4. 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hoa (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:41' 24-03-2013
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 125
Số lượt thích: 0 người
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Mẹ hơn con 30 tuổi. Nếu cộng thêm vào tuổi mẹ số tuổi của con thì được một số bằng  số tuổi mẹ. Tính tuổi mẹ và con. 
Mẹ 40 tuổi, con 10 tuổi
Mẹ 35 tuổi, con 5 tuổi
Mẹ 40 tuổi, con 8 tuổi
Mẹ 36 tuổi, con 9 tuổi
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 2: 639 x 41 + 639 x 59 = 
Câu 3: 8 x (28 + 22) + (138 + 362) : 5 = 
Câu 4: Nếu  của t là 186 thì t là 
Câu 5: Để   là số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 3 thì a là 
Câu 6: Hình chữ nhật có chiều dài  dm, chiều rộng  dm. Chu vi hình chữ nhật là dm.
Câu 7: Khi đặt tính thực hiện phép nhân số tự nhiên A với 82, bạn An đã sơ ý đặt các tính riêng thẳng cột như phép cộng số tự nhiên nên tìm được tích sai bằng 2080. Em hãy tính tích đúng. Trả lời: Tích đúng bằng 
Câu 8: Tính tổng 50 số chẵn bắt đầu từ số 1970. Trả lời: Tổng các số đó bằng 
Câu 9: Tổng của 2 số tự nhiên bằng 2013. Tìm số lớn, biết giữa 2 số đó có tất cả 9 số chẵn. Trả lời: Số lớn là 
Câu 10: Chia số A cho 48 thì dư 39. Chia số A cho 24 thì được thương là 81 và còn dư. Vậy số A = 

 
Gửi ý kiến