Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Kiểm tra một tiết chương III

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Ngọc Khánh
  Ngày gửi: 12h:46' 03-04-2013
  Dung lượng: 119.0 KB
  Số lượt tải: 414
  Số lượt thích: 0 người
  Đề bài:
  Phần I. Trắc nghiệm: 4 điểm
  Câu 1. Biết tỉ số giữa hai đoạn thẳng AB và CD bằng , CD = 14 cm. Khi đó độ dài của AB là: A. 4 cm B. 5 cm C. 7 cm D. 6 cm.
  Câu 2. Cho hình vẽ, biết DE // AB thì
  A. B. 


  C. D. 
   
  
  Câu 3. Cho hình vẽ, biết PP’ // QQ’, OP = 4cm, PQ = 6 cm và P’Q’ = 5 cm. Số đo của đoạn thẳng OP’ là:


  A. 4, 8 cm B. 

  C. 7, 5 cm D. 3 cm
   
  
  Câu 4. Nếu AI là phân giác của tam giác ABC (I BC) (hình vẽ) thì:
  A. B. 


  C. D. 
  
  
  Câu 5.  theo tỉ số . Khi đó tỉ số diện tích của và là:
  A. B. C. D. 
  Câu 6. Điền dấu (x) vào ô thích hợp
  Khẳng định
  Đúng
  Sai
  
  a) Hai tam giác đều thì đồng dạng với nhau.
  
  
  
  b)  
  
  
  
  c) Nếu hai tam giác đồng dạng với nhau thì tỉ số của hai diện tích bằng tỉ số đồng dạng.
  
  
  
  d) Nếu một góc nhọn của tam giác vuông này bằng một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng.
  
  
  
  II. Tự luận: 6 điểm
  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 20 cm, AC = 15 cm, đường cao AH.
  a) chứng minh rằng  HBA.
  b) Tính BC,AH , BH, CH.
  c) Vẽ phân giác AD của góc BAC. Tính BD
  d) Tính diện tích tam giác AHD.
  Đáp án, biểu điểm
  I. Trắc nghiệm: Mỗi ý đúng 0, 5 điểm
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  
  D
  B
  B
  C
  A
  
   Câu 6: a) Đ b) S c) S d) Đ
  II. Tự luận: Vẽ hình đúng: 1 điểm; mỗi ý a, b, c: 1 điểm; ý d: 2 điểm

  a) Ta có: ; chung
  =>  HBA (g - g)
  b) Áp dụng định lý Py - ta - go vào tam giác vuông ABC: BC2 = AB2 + AC2
  => BC = 25 cm
    HBA => => 
  => AH = 12 cm, HB = 16 cm => HC = 9 cm
  c) Vì AD là phân giác của góc BAC => =>
  => => => => 
  => DC = cm
  d) DC = cm => DH = 16 - = cm => SADH =

  

   => 
  => => 


  AH. DH = .12. = cm2
  
  

   
  Gửi ý kiến