Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Violympic - Vong 01 Toan lop 7 ( De so 2 ra ngày 5/9/2011))

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Văn Kiên (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:56' 05-09-2011
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 144
Số lượt thích: 0 người
Bộ đề thi Violympic Toán lớp 7 - Vòng 01 (Ra ngày 05/9/2011)
Đề số 02
BÀI THI SỐ 1
Xóa các ô trong bảng: Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần thì lần lượt các ô này sẽ bị xóa khỏi bảng. Nếu bạn chọn sai quá 3 lần thì bài thi sẽ kết thúc.


BÀI THI SỐ 2
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Giá trị của thỏa mãn là:
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng
phân số với 
số thập phân với 
phân số với 

Câu 3:Chọn đáp án đúng: Trên trục số, điểm 
nằm bên phải điểm 1
nằm bên phải điểm 1 và cách điểm 1 một đoạn đơn vị
nằm giữa điểm 1 và điểm 0
nằm bên trái điểm 0
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Với hai góc ta có:
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh
Hai góc không đối đỉnh thì không bằng nhau
Hai góc chung đỉnh và bằng nhau là hai góc đối đỉnh
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Số hữu tỉ nhỏ nhất trong các số là:
Câu 6:Chọn đáp án đúng: Giá trị của thỏa mãn là
Câu 7:Chọn đáp án đúng: Hai đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại điểm O tạo thành bốn góc, trong đó tổng hai góc xOy và x`Oy` bằng . Số đo góc xOy` là
Câu 8:Chọn đáp án đúng: Hai đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại O. Ta có cặp góc không phải cặp góc đối đỉnh là:
xOy và x`Oy`
xOy` và x`Oy
xOx` và yOy`
Cả 3 đáp trên đều sai
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Cho góc xOy có số đo là . Góc x`Oy` là góc đối đỉnh với góc xOy. Tia Oz là tia phân giác của góc x`Oy`. Góc xOz có số đo là:
Câu 10:Chọn đáp án đúng: Giá trị của biểu thức 
là số hữu tỉ dương
là số hữu tỉ âm
là số hữu tỉ 0
không phải là số hữu

BÀI THI SỐ 3
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho số hữu tỉ thỏa mãn . Khi đó (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Giá trị của thỏa mãn là (Nhập kếtquả dưới dạng số thập phân)
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho số hữu tỉ thỏa mãn . Khi đó 
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho thỏa mãn: . Khi đó: = (Điền kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Kết quả của phép tính là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tập các số nguyên thỏa mãn là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho ba đường thẳng xx`, yy`, zz` đồng quy tại O sao cho và Oz là tia phân giác của góc xOy`. Số góc có số đo bằng trong hình vẽ là góc.
Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Giá trị của biểu thức là 
Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho ba biểu thức M = ; N = ; P= . Khi đó M + N + P = 
Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Kết quả của phép tính là (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
 
Gửi ý kiến