Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

một số bài thi toán violympic lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Thương
Ngày gửi: 14h:07' 25-04-2013
Dung lượng: 25.3 KB
Số lượt tải: 194
Số lượt thích: 0 người
Hai số có tổng bằng 486,9. Biết 40% số thứ nhất bằng 50% số thứ hai. Vậy số thứ hai là? đ/s: 216,4
Một cửa hàng mua vào một sản phẩm giá 40000 đồng. Cửa hàng bán ra được lãi 20% giá bán sản phẩm đó. Hỏi cửa hàng được lãi bao nhiêu khi bán sản phẩm đó? đ/s: 10000 đồng.
Một cửa hàng bán một sản phẩm với giá 36000 đồng. Biết cửa hàng đó bán được lãi 20% tiền vốn một sản phẩm. Hỏi cửa hàng đó bán được lãi một sản phẩm bao nhiêu tiền? đ/s: 6000 đồng.
Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 62cm. Biết nếu giảm chiều dài đi 2,5cm và tăng chiều rộng thêm 2,5cm thì ta sẽ được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đã cho. Đ/s: 234cm2.
Cho một hình vuông, biết nếu giảm cạnh hình vuông đó đi 4cm thì diện tích giảm đi 184cm2. Vậy diện tích hình vuông đã cho là? Đ/s: 625cm2.
Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang trái 1 hàng ta được số B; Sang phải 1 hàng ta được số C. Biết A + B + C = 218,448. Vậy số A là? Đ/s 19,68
Cho 3 số có tổng bằng 465. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân với 3 và số thứ 3 nhân với 5 ta được 3 tích bằng nhau. Vậy số thứ hai là? Đ/s:150
Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết số đó bằng 9 lần tổng 2 chữ số đó. Đ/s: 81
Số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 21 là Đ/s: 1389.
Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 26 là Đ/s 9743210.
Cho một hình vuông có chu vi bằng 96cm. Tăng cạnh hình vuông đó thêm 10% ta được hình vuông mới. Vậy chu vi hình vuông mới là Đ/s: 105,6cm
Tổng của một số thập phân và một số tự nhiên bằng 1079,69. Nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đi thì tổng sẽ bằng 4514. Vậy số thập phân đó là Đ/s: 34,69
Trung bình cộng của hai số tự nhiên bằng 1486. Biết nếu viết thêm chữ số 1 vào trước số bé ta được số lớn. Vậy số bé là Đ/s: 986
Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang phải 1 hàng ta được số B; Sang trái một hàng ta được số C. Biết B – C = 244,332. Vậy số A là Đ/s: 24,68
Một hình thang có số đo trung bình cộng 2 đáy bằng 31,8cm. Biết nếu giảm độ dài đáy lớn đi 6cm thì diện tích hình thang đó sẽ giảm đi 22,5cm2. Vậy diện tích hình thang đó là Đ/s: 238,5cm2.
Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa 2 chữ số tận cùng của số đó đi ta được số mới kém số phải tìm 1993 đơn vị. Đ/s: 2013.
Một chiếc điện thoại được giảm giá bán lần thứ nhất 10% lần thứ hai 5% giá đang bán thì được bán với giá 1881000 đồng. Tính giá bán của chiếc điện thoại trước khi giảm giá bán. Đ/s: 2200000 đồng.
Một chiếc điện thoại sau khi được giảm giá bán hai lần; mỗi lần 10% giá đang bán thì được bán với giá 1620000 đồng. Tính giá bán của chiếc điện thoại trước khi giảm giá bán. Đ/s: 2000000 đồng.
Tính chu vi hình tròn biết diện tích hình tròn đó bằng 19,625cm2. Đ/s: 15,7cm.
Hỏi nếu đường kính hình tròn tăng thêm 60% thì diện tích hình tròn đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm? đ/s:156%
Tổng của một số thập phân và một số tự nhiên bằng 1079,69. Nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đi thì tổng sẽ bằng 4514. Vậy số thập phân đó là? đ/s: 34,69.
Trung bình cộng của 2 số tự nhiên bằng 1486. Biết nếu viết thêm chữ số 1 vào trước số bé ta được số lớn. Vậy số bé là đ/s: 986.
Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang phải 1 hàng ta được số B; sang trái 1 hàng ta được số C. Biết B –C = 244,332. Vậy số A là? Đ/s: 24,68.
Bài 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 2/5 Trả lời: Phân số đó là
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓