Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De+DA thi thu DH lan3 Cam Thuy3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Han Van Duong
Ngày gửi: 09h:53' 28-04-2013
Dung lượng: 329.0 KB
Số lượt tải: 334
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT CẨM THUỶ 3

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC LẦN 3
NĂM HỌC 2012-2013 MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài:90 phút


Mã đề thi 301

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
A. PHẦN CHUNG (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch ngoài RLC nối tiếp. Bỏ qua điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua các cuộn dây của máy phát không đổi. Khi rôto của máy phát quay với tốc độ n1 = 15 vòng/phút và n2 = 20 vòng/phút thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài có cùng một giá trị. Hỏi khi rôto của máy phát quay với tốc độ bao nhiêu vòng/phút thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt cực đại?
A. 12vòng/phút. B. 300 vòng/phút. C. 35 vòng/phút. D. 12vòng/phút.
Câu 2: Vật dao động điều hòa với biên độ A . khi thế năng gấp n lần động năng, vật có li độ
A. x =  B. x = A C. . D. x =A
Câu 3: Thí nghiệm giao thoa Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là
A.  B.  C.  D. 
Câu 4: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 30 cm dao động ngược pha, cùng chu kì 0,01 s. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v = 3 m/s. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại B. Để tại M có dao động với biên độ cực tiểu thì M cách B một đoạn lớn nhất là
A. 10,56 cm. B. 97,5 cm. C. 20 cm. D. 148,5 cm.
Câu 5: Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu mạch RC thì biểu thức dòng điện có dạng i1= I0cos((t - (/12)A. Mắc nối tiếp thêm vào mạch điện cuộn dây thuần cảm rồi mắc vào mạch điện nói trên thì biểu thức dòng điện có dạng i2= I0 cos((t + 7(/12)A. Biểu thức hiệu điện thế hai đầu mạch có dạng
A. u= U0cos((t+(/2)V B. u= U0cos((t+(/4)V
C. u= U0cos((t-(/4)V D. u= U0cos((t-(/2)V
Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 6cos(5πt + π/2) cm, t(s). Ở thời điểm t (kể từ lúc dao động) trong khoảng nào sau đây, giá trị của vận tốc và li độ cùng dương ?
A. 0,2 s < t < 0,3 s. B. 0,3 s < t < 0,4 s. C. 0,1 s < t < 0,2 s. D. 0 s < t < 0,1 s.
Câu 7: Treo vật m = 100g vào lò xo có độ cứng k rồi kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong quá trình dao động người ta thấy tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu bằng 3. Lấy g = 10m/s2. Biết ở VTCB lò xo giản 8cm. Khi tốc Dộ của vật có giá trị bằng một nửa tốc độ cực đại thì độ lớn của lực phục hồi lúc đó bằng
A. 0,5N. B. 0,36N. C. 0,25N. D. 0,43N.
Câu 8: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó có sự biến đổi
A. năng lượng điện từ thành điện năng. B. hóa năng thành điện năng.
C. cơ năng thành điện năng. D. nhiệt năng thành điện năng.
Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 (m đến 0,76 (m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76(m còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng
 
Gửi ý kiến