Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE KIEM TRA SU 9 KY II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thúy
Ngày gửi: 12h:32' 28-04-2013
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 150
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Hồ Tùng Mậu Thứ.....Ngày…… tháng… năm 2012
Lớp 9………. KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
Họ và tên................................... MÔN LỊCH SỬ
Thời gian: 45 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viênĐỀ BÀI
Câu 1 ( 3đ)
Hãy nói những hiểu biết của em về Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam
C âu 2 ( 3đ)
Trình bày diễn biến của Cách mạng tháng Tám năm 1945?
Câu 3 ( 4đ)
Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước( 19454 – 1975)?
BÀI LÀM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Câu 1 (3đ)
Ngày 27-1-1973 hiệp định Pari chính thức được ký kết.
* Nội dung Hiệp định Pari. ( 2đ)
- Hoa kỳ và các nước tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
- Hai bên ngừng bắn ở miền Nam, Hoa Kỳ cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống miền Bắc Việt Nam.
- Hoa kỳ rút hết quân đội và không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ Miền Nam Việt Nam.
- ND Miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình thông qua tổng tuyển cử.
* Ý nghĩa lịch sử của hiệp định. ( 1đ)
- Mĩ phải tôn trọng các quyền cơ bản của nhân dân ta, phải rút hết quân về nước.
- Thắng lợi này tạo điều kiện quan trọng để nhân dân ta giải phóng hoàn toàn Miền Nam.
Câu 2 ( 3đ ) Diễn biến Cách mạng tháng Tám năm 1945.
- Từ 14/8 -> 18/8/1945, bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.
+ 19/8/1945, mít tinh tại Nhà hát lớn biến thành cuộc biểu tình đánh chiếm các công sở chính quyền địch, Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội.
+ 23/8/1945: Huế giành chính quyền.
+ 25/8/1945: Sài Gòn khởi nghĩa thắng lợi.
+ Đến ngày 28 tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.
- Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Câu 3 (4đ) Ý nghĩa lịch sủ và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ( 1954– 1975 )
Ý nghĩa lịch sử. ( 2đ)
* Trong nước.
- Kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mĩ, 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc chấm dứt ách đô hộ của chủ nghĩa đế quốc, thống nhất đất nước.
- Mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc – kỷ nguyên độc lập thống nhất đi lên CNXH.
* Quốc tế.
- Tác động mạnh mẽ đến tình hình nước Mĩ và thế giới
- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.
Nguyên nhân thắng lợi. ( 2đ)
* Chủ quan.
- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng tạo.
- Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm.
- Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh.
* Khách quan.
- Có sự đoàn kết chiến đấu của 3 nước Đông Dương.
- Sự ủng hộ của các lực lượng trên thế giới nhất là Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN.


 
Gửi ý kiến