Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Violympic- lớp 3 -2013 vong 17 (có đáp án)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Duyến
Ngày gửi: 22h:55' 01-05-2013
Dung lượng: 95.5 KB
Số lượt tải: 2029
Số lượt thích: 2 người (Mông Thị Hoa, Nguyễn Khanh)
VIOLYMPIC – VONG 17 –LỚP 3 ( NĂM 2012- 2013 )
BÀI 1 : Khỉ con thông minh:
678 x 3 205 x 5 702 x 9 209 x 5 1053 x 6
3344 : 4 8192 : 8 290 x 7 923 x 5 1030 x 6

7812 : 6 – 456 308 x 8 – 306
1981 – 4540 : 4 7119 : 7 + 28
2013 – 3204 : 3 8046 : 9 + 147
4295 : 5 + 86 308 x 5 – 306
BÀI 2 . ĐUA Ô TÔ
Câu 1 : Tích của số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau với số lớn nhất có một chữ số bằng ….(9207)
Câu 2 : Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 22 là số …(1489)
Câu 3 : Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số lớn hơn 2013 và nhỏ hơn 3000 ? ( 986)
Câu 4 : Có hai kho thóc A và B . Sau khi chuyển từ kho A sang kho B 1650 tấn , rồi lại chuyển từ kho B về kho A 468 tấn thì lúc này mỗi kho chứa 3500 tấn . Hỏi lúc đầu mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc ? ( kho A = 4682 , kho B = 2318 )
Câu 5 : Tìm số tự nhiên có 3 chữ số . Biết số đó được viết bởi 3 chữ số 3 ; 7 ; 9 và khi xóa chữ số 7 của số đó đi thì ta được số mới bé hơn số phải tìm 340 đơn vị . ( 379 )
Giải : Khi xóa chữ đi chữ số 7 của số cần tìm thì được số mới kém số ban đầu 340 đơn vị
.Vậy số ban đầu phải lớn hơn 340 hay số ban đầu có chữ số hàng trăm phải là 3.
Số cần tìm là một trong hai số : 397 và 379
Ta có : 397 – 39 = 358 ( loại ) ; 379- 39 = 340 (nhận )
Vậy số cần tìm là 379.
Câu 6 : Cho biết ngày 28 tháng 3 năm 2013 là thứ năm . Hỏi ngày thứ bảy cuối cùng trong tháng 4 năm 2013 là ngày bao nhiêu ? ( Ngày 27 )
Câu 7 : Khi thực hiện một phép nhân , lẽ ra phải nhân số A với 6 , bạn An lại đem số A nhân với 4 nên tích giảm đi 2050 đơn vị . Tìm tích đúng ? ( 2050 : 2 = 1025 ; 1025 x 6 = 6150 )
Câu 8 : An nói : “Tuổi tớ 3 năm trước đây đúng bằng 1/ 2 tuổi tớ 2 năm nữa ” . Em hãy tính tuổ An hiện nay ? ( 8 tuổi )
Câu 9 : Tìm y biết : y – 7924 : 4 = 32 ( y = 2013 )
Câu 10 : Người ta bỏ vào trong hộp 48 viên bi màu đỏ ; 56 viên bi màu xanh và 35 viên bi màu vàng . Không được nhìn vào hộp , hỏi phải lấy trong hộp ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi lấy ra có cả 3 màu ? (105 )
Câu 11 : Chia số A cho 8 được thương là 1035 và dư 5 .Hỏi phải thêm vào số A bao nhiêu đơn vị để khi chia A cho 8 ta được phép chia hết và thương bằng 1068 ? ( 259 )
Câu 12 : Biết khi chia số tự nhiên A cho 8 thì dư 7 . Còn khi chia số tự nhiên A cho 4 ta được thương là 275 và vẫn còn dư . Tìm số tự nhiên A ? ( 1103 )
Câu 13 : Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau  , biết : a x d = 12 và b x c = 18 số đó là …. ? ( 4923 )

Câu 14 : Có 1080 lít dầu đem chia đều vào 8 thùng .Hỏi số dầu trong 3 thùng đó là bao nhiêu lít ?
( 405 )
Câu 15 :Tìm chu vi hình chữ nhật , biết chiều dài 81 cm và chiều rộng bằng 1/ 3 chiều dài .( 216 )

Câu 16: Tích của hai thừa số là 960 . Tìm thừa số thứ nhất biết rằng thêm 3 đơn vị vào thừa số thứ 2 thì tích mới sẽ là 1536 . ( 192 )


BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: 1986 : 3 x 2 =  1324
Câu 2: 4288 : 8 : 2 = 268
Câu 3: 1968 + 2012 : 4 = 2471
Câu 4: Bình có tất cả 84 viên bi gồm 3 màu bi xanh; bi đỏ và bi vàng.  Biết số bi xanh chiếm  tổng số bi, số bi vàng chiếm  tổng số bi. Hỏi Bình có tất cả bao nhiêu viên bi đỏ. Trả lời: Bình có tất cả  viên bi đỏ. (35 viên )
Câu 5: Năm
No_avatar

                            dddddddddddddddddddddddddddddđCau màyKhông biết ngượng

 
Gửi ý kiến