Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra cuối kỳ II_Lịch sử lớp 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:51' 03-05-2013
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 141
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: Lich Sử 9
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT


I. MỤC TIÊU KIỂM TRA:
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.
- Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng cơ bản ở 3 cấp độ nhận thức, thông hiểu và vận dụng sau khi học xong nội dung: Lich sử VN từ 1945 đến 1975.
* Kiến Thức:
- Khái quát về nội dung kiến thức, các sự kiện lịch sử của Việt Nam qua các giai đoạn: 1945- 1954, 1954 – 1975, 1975 – nay.
* Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng trả lời câu hỏi, kỹ năng làm bài, trình bày những kiến thức có liên quan.
- Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, nhận định sự việc.
* Thái độ:
- Nghiêm túc trong kiểm tra.
- Cẩn thận khi phân tích câu hỏi, lựa chọn kiến thức có liên quan để trả lời câu hỏi.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
- Hình thức kiểm tra: Tự luận.
- Đối tượng học sinh: Trung bình khá

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

(THAO TÁC 8: Tính tỷ lệ % TSĐ phân phối cho mỗi cột)


Chủ đề/ mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Mức độ thấp
Mức độ cao


Lịch sử VN giai đoạn 1945 – 1954.
(8 tiết )

Giải thích được Sau CMT8 nước VNDCCH đứng trước tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc”
30% x 10 =
4 điểm

100% TSĐ =3điểm


30% x 10 =
3 điểm

Lịch sử VN giai đoạn 1954 – 1975.
(6 tiết)

Trình bày được cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 phát triển qua 3 chiến dịch.

Lập niên biểu các sự kiện lịch sử VN từ 1954 – 1975.40% x 10 =
4 điểm
100% TSĐ =4điểm

100% TSĐ =3điểm

70% x 10 =
4điểmTSĐ: 10
Tổng số câu: 3
4điểm = 40% TSĐ
3điểm = 20% TSĐ
3 điểm = 30% TSĐ

10điểm=100% TSĐ


IV. ĐỀ KIỂM TRA TỪ MA TRẬN:
Câu 1: Tại sao nói: sau cách mạng tháng 8 nước VN DCCH đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” ? (3điểm)
Câu 2: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 đã phát triển qua 3 chiến dịch lớn như thế nào?.( 4 điểm)
Câu 3: Hoàn thiện những sự kiện vào bảng sau cho phù hợp vời các móc thời gian: 3 điểm)

Niên biểu
Sự kiện chính

21/7/1954


9/1960


20/12/1960


2/1/1963


2/9/1969


16/4/1972


24/3/1975


26/3/1975


29/3/1975


21/4/1975


30/4/1975


2/5/1975V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

A. Hướng dẫn chấm:
- Điểm toàn bài tính theo thang điểm 10, làm tròn số đến 0,25 điểm.
- Cho điểm tối đa khi học sinh trình bày đủ các ý và làm bài sạch đẹp.
- Lưu ý: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo nội dung cơ bản theo đáp án thì vẫn cho điểm tối đa. Những câu trả lời có dẫn chứng số liệu minh họa có thể khuyến khích cho điểm theo từng ý trả lời.

B. Đáp án - biểu điểm:

Câu
Đáp án
Điểm

1
* Sau cách mạng tháng 8 nước VN DCCH đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì:
- Nền độc lập dân tộc bị đe dọa (ngoại xâm):
+ Vỉ tuyến 16 trở ra bắc: Hơn 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch và bọn tay sai phản động kéo vào nước ta, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền tay sai.
+ Vĩ tuyến 16 trở vào Nam: Quân Anh dọn đường cho Pháp quya trở lại xâm lược nước ta.
- Nội phản: Các LL phản CM ngóc đầu dậy chống phá CM
- Nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu còn bị chiến tranh tàn phá. Sản xuất đình đốn, giá cả
Gửi ý kiến