Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA HKII SINH 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Minh Tươi (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:02' 06-05-2013
Dung lượng: 83.0 KB
Số lượt tải: 116
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN SINH 9
NĂM HỌC: 2012 - 2013
Thời gian làm bài : 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

A.Thiết kế ma trận đề kiểm tra sinh học 9

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

1.Ứng dụng di truyền học
- Khái niệm ưu thế lai .
- Khái niệm giao phối gần
- Giải thích ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1
- Vai trò của phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết trong chọn giống.Số câu : 01 câu
2 điểm(20%)
Số câu : 1/2 câu
1.0 điểm(50%)
Số câu : 1/2 câu
1.0 điểm(50%)2. Hệ sinh thái


Xây dựng các chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã sinh vật.
Sắp xếp các sinh vật theo từng thành phần của hệ sinh thái


Số câu : 01 câu
3.0 điểm(30%)


Số câu : 01 câu
3.0 điểm(30%)


3. Con người, dân số và môi trường
Khái niêm ô nhiễm môi trường
Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường.Số câu : 1 câu
2.5 điểm(0%)
Số câu : 01 câu
1đ ( 40%)
Số câu : 01 câu
1.5đ ( 60%)4. Bảo vệ môi trường
- Nêu được các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu.
- Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật.
- Giải thích vì sao phải sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên?
- Liên hệ bản thân.Số câu : 01 câu
2.5đ (25%)
Số câu : 01câu
1.0đ (40%)
Số câu : 1/2 câu
1.5đ (60%)Tổng số câu : 4 câu
Tổng số điểm :
10 điểm(100%)
4 câu (3đ)
(30%)

3 câu (4.0đ)
(40%)
1 câu (3.0đ)
(30%)

B. Đề kiểm tra :
MÃ ĐỀ 01
Câu 1: ( 2.0đ): Ưu thế lai là gì? Giải thích vì sao khi lai giữa hai dòng thuần ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ? Có thể dùng con lai F1 để làm giống được không? Tại sao?
Câu 2: ( 2.5đ): Ô nhiễm môi trường là gì? Nêu những tác nhân gây ô nhiễm môi trường?
Câu 3: ( 2.5đ): Nêu các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật ? Bản thân em cần phải làm gì để bảo vệ tài nguyên sinh vật ?
Câu 4: ( 3.0đ): Giả sử có một quần xã sinh vật gồm các loài sinh vật sau: Cỏ, thỏ, dê, chim ăn sâu, sâu hại thực vật, hổ, vi sinh vật, mèo rừng.
a. Xây dựng các chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã sinh vật nêu trên?
b. Xếp các sinh vật trên theo thành phần của hệ sinh thái?


MÃ ĐỀ 02

Câu 1: ( 2.0đ): Giao phối gần là gì? Tại sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa giống, nhưng những phương pháp này vẫn được con người sử dụng trong chọn giống ?
Câu 2: ( 2.5đ): Ô nhiễm môi trường là gì? Nêu những tác nhân gây ô nhiễm môi trường?
Câu 3: ( 2.5đ): Nêu các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu ? Vì sao phải sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên ?
Câu 4: ( 3.0đ): Giả sử có một quần xã sinh vật gồm các loài sinh vật sau: Cỏ, thỏ, dê, chim ăn sâu, sâu hại thực vật, hổ, vi sinh vật, mèo rừng.
a. Xây dựng các chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã sinh vật nêu trên?
b. Xếp các sinh vật trên theo thành phần của hệ sinh thái?

C. Đáp án và biểu điểm :
MÃ ĐỀ 01
Câu

Nội dung
Điểm

1
(2.0đ)
- Ưu thế lai là hiện tượng con lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh và phát triển mạnh, chống chịu tốt, các tính trạng về hình thái và năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ .
- Khi lai giữa hai dòng thuần thì ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1: Vì có hiện tượng phân ly tạo các
 
Gửi ý kiến