Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ôn thi học kì 2 lớp 10

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Kim Ngân
  Ngày gửi: 08h:40' 15-04-2009
  Dung lượng: 98.5 KB
  Số lượt tải: 1138
  Số lượt thích: 0 người
  TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
  Câu nào diễn tả đúng tính chất hoá học của lưu huỳnh :
  Chỉ có tính oxi hoá C. Chỉ có tính khử
  Có tính oxi hoá và tính khử D. không có tính oxi hoá và không có tính khử
  Cân bằng hóa học là một trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi:
  Tốc độ phản ứng thuận bằng 2 lần tốc độ phản ứng nghịch.
  Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
  Tốc độ phản ứng thuận bằng một nữa tốc độ phản ứng nghịch.
  Tốc độ phản ứng thuận bằng k lần tốc độ phản ứng nghịch.
  hh gồm 13g Zn và 2.7g Al tác dụng với dd H2SO4,l dư thì VH2 (đktc) thu được sau phản ứng là
  6,16 lít B. 7,84 lít C. 5,6 lít D. 6,72 lít
  Có 3 lọ mất nhãn chứa các chất rắn sau: Cu(OH)2, Ba(OH)2, K2CO3. Thuốc thử nào có thể phân biệt được cả 3 hoá chất trên:
  nước B. dd H2SO4 hoặc dd HCl C. dd H2SO4 D. dd H2SO4 hoặc dd Na2SO4
  Khi cho O3 tác dụng lên giấy có tẩm dd hồ tinh bột và KI, thấy xuất hiện màu xanh là do:
  Sự oxi hóa iotua. B. Sự oxi hóa hồ tinh bột. C. Sự oxi hóa kali D. Sự oxi hóa ozon.
  Để phân biết khí O2 và O3, có thể dùng hóa chất nào sau đây:
  Đồng kim loại B. Khí H2 C. Hồ tinh bột D. Dd KI và hồ tinh bột
  Để thu được O2 tinh khiết có trong hỗn hợp khí O2, Cl2, SO2, CO2, người ta cho hỗn hợp khí trên tác dụng với 1 hóa chất nào sau đây:
  Nước brom B. Dd NaOH C. Dd HCl D. Nước clo
  Có bao nhiêu mol FeS2 tác dụng với oxi để thu được 64g SO2 theo phương trình phản ứng:
  FeS2 + O2 ( Fe2O3 + SO2
  0.4mol B. 1.2mol C. 0.5mol D. 0.8mol
  Xác định vai trò của từng chất tham gia phản ứng sau: H2O2 + 2KI ( I2 + 2KOH
  KI là chất oxi hóa, H2O2 là chất khử C. KI là chất khử, H2O2 là chất oxi hóa.
  KI là chất bị khử, H2O2 là bị chất oxi hóa D. H2O2 vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử
  Khi dùng một lượng dd axit sunfuric vào hai cốc đựng cùng một thể tích dd với nồng độ khác nhau, ở cốc đựng dd có nồng độ lớn hơn thấy kết tủa xuất hiện trước. Điều đó chứng tỏ ở cùng điều kiện về nhiệt độ, tốc độ phản ứng:
  Không phụ thuộc vào nồng độ của chất phản ứng. C. Tỉ lệ thuận với nồng độ của chất phản ứng.
  Tỉ lệ nghịch với nồng độ của chất phản ứng. D. Không thay đổi khi thay đổi nồng độ chất fứ
  Để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, người ta dùng phản ứng:
  2H2O 2H2 + O2 C. 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
  6CO2 + 6H2O(C6H12O6 + 6O2 D. 2KI + O3 + H2O ( I2 + O2 + KOH
  Đối với các phản ứng có chất khí tham gia, khi tăng áp suất, tốc độ phản ứng tăng là do:
  Nồng độ của các chất khí tăng lên. C. Nồng độ của các chất khí giảm xuống.
  Chuyển động của các chất khí giảm xuống. D. Nồng độ của các chất khí không đổi
  TỰ LUẬN (7điểm)
  Câu 1 (2 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau ( ghi rõ điều kiện phản ứng)
  


  Câu 2 (1điểm) Phân biệt các dd mất nhãn không màu sau đây : H2SO4, HCl, HNO3, K2SO4, KCl


  Câu 3 (1điểm) : Giải thích và viết 2 PTHH chứng minh SO2 vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hoá.

  Câu 4 (3 điểm):
  Cho hh Al, Zn tác dụng với dd H2SO4 loãng dư thu được 17,92 lít khí (đktc). Cũng lượng hh 2 kim loại trên nếu tác dụng với H2SO4 đặc nguội dư thì thu được 4,48l SO2( đktc
   
  Gửi ý kiến